Reliéf uvnitř víceúčelové haly

Číslo záznamu 22121
Název Reliéf uvnitř víceúčelové haly
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba Ostravsko-karvinských dolů
Reliéf uvnitř víceúčelové haly, foto Jan Sz
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Bludovice
Ulice čp. / č. o.
Těšínská 1296/ 2A
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Vstupní průčelí víceúčelové haly (zimního stadionu).
Datace jednání v komisi 19661970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Typ
  • dekorativní stěna
  • reliéf
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 28.06.2016)
Související objekty
Text hesla

Hrejsemnou a Uruba autoři výtvarného generelu stavby, v jehož rámci byl Uruba určen a potvrzen jako autor reliéfní stěny v interiéru; v prosinci 1967 však investor požádal o řešení formou soutěže, proti čemuž se Uruba ohradil s tím, že ji rozpracoval návrhy, které byly komisí přijaty; nakonec tedy Urubovi autorství neodebráno; nemáme doklad o kolaudaci díla, pouze záznam o odstranění závad a uvolnění zadržené částky z července 1970 (pravděpodobně tedy dokončeno v tomto roce).

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 6. 12. 1966, 20. 12. 1966.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 12. 9. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 9. 1. 1968, 30. 1. 1968, 21. 5. 1968.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 14. 7. 1970.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace (převážně však k exteriérové části úkolu).

Fotodokumentace aktuálního stavu
Reliéf uvnitř víceúčelové haly, 2015/foto Jan Szturc
Reliéf uvnitř víceúčelové haly, 2015/foto Jan Szturc
Reliéf uvnitř víceúčelové haly, 2015/foto Jan Szturc
Reliéf uvnitř víceúčelové haly, 2015/foto Jan Szturc
Reliéf uvnitř víceúčelové haly, 2015/foto Jan Szturc
Reliéf uvnitř víceúčelové haly, 2015/foto Jan Szturc
Reliéf uvnitř víceúčelové haly, 2015/foto Jan Szturc
Archivní fotodokumentace
SOkA Karviná, fond Josef Hrejsemnou.
SOkA Karviná, fond Josef Hrejsemnou.
SOkA Karviná, fond Josef Hrejsemnou.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJan Szturc