Ztvárnění kabin před víceúčelovou halou

Číslo záznamu 22122
Název Ztvárnění kabin před víceúčelovou halou
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba Ostravsko-karvinských dolů
Ztvárnění kabin před víceúčelovou halou 2015/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Bludovice
Ulice čp. / č. o.
Těšínská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před víceúčelovou halou (zimním stadionem).
Datace jednání v komisi 19661971
Typ
  • architektonický objekt
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 28.06.2016)
Související objekty
Text hesla

V rámci výtvarného generelu, zpracovaného arch. Hrejsemnou a sochařem Urubou, přisouzen ztvárnění reportérských kabin a hodin Rudolfu Valentovi; později se již hovoří pouze o reportérských kabinách; mělo jít o dílo v interiéru, patrně z kovu (měl realizvat ZUKOV) které však ani na starých fotografiích není zachyceno; autor navíc v počátcích "normalizace" emigroval; naproti tomu se před samotnou halou nacházejí kabiny určené původně zřejmě pro prodej vstupenek, které nesou stopu Urubova sochařského výrazu a podle syna Václava Uruby je tento jejich autorem.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 6. 12. 1966, 20. 12. 1966.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 12. 9. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 9. 1. 1968, 30. 1. 1968, 21. 5. 1968.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 25. 3. 1969.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 14. 7. 1970.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 20. 4. 1971.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 4. 5. 1971.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Ztvárnění kabin před víceúčelovou halou 2015/JI
Ztvárnění kabin před víceúčelovou halou 2015/JI
Ztvárnění kabin před víceúčelovou halou 2015/JI
Ztvárnění kabin před víceúčelovou halou 2015/JI
Ztvárnění kabin před víceúčelovou halou 2015/JI
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek