Dvě sousoší hrajících si medvědů

Číslo záznamu 24038
Název Dvě sousoší hrajících si medvědů
Autor (autoři) díla
Investor Městský investiční útvar Brno
9/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Údolní 532/ 76
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sousoší byla původně určena pro vodní prvek mateřské školy na sídlišti Tučkova. V roce 2016 byla přesunuta na Kraví horu do areálu koupaliště, poblíž amfiteátru.
Výška 160cm
Šířka 90cm
Hloubka 140cm
Další rozměry Uvedené rozměry se týkají sousoší s ležícím medvědem (pohledově vpravo) - betonový sokl: v. 8 cm, š. 160 cm, h. 210 cm. Druhá medvědí skupina: v. 170 cm, š. 80 cm, h. 150 cm a rozměry soklu: v. 8 cm, š. 160 cm, h. 210 cm.
Datace jednání v komisi 19621963
Datace realizace 1957
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 20.09.2022)
Popis poškození Prošlo restaurátorským zásahem v roce 2009 a 2016. Povrch kamene je místy napaden lišejníky a mechem. Patrná jsou vyspravená místa na obou sousoších.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Původně medvědi stáli na soklech zdobených mušlemi, které byly umístěny každý v jiném obdélníkovém bazénku na dvoře mateřské školy. Dochoval se třetinový sádrový model medvědů datovaný rokem 1956, na sousoší pak se měla nalézat signatura:"S. LACINOVÁ - M. LÁSKA 57". Pravděpodobně byla vytesaná na soklu jako na jiných realizacích Sylvy Lacinové a zanikla při transportu. Zásahy v letech 1962 a 1963 se pravděpodobně týkaly vytvoření kašen.

Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1962, 8. 1., 5. 3., 29. 5., 4. 6.

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1963, 18. 3.

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 53 a 55.

Literatura

Vladimír Šlapeta - Renata Vrabelová, Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949 - 2000, Praha 2019, s. 172 - 173.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d092-sousosi-medvedi-i-a-ii, vyhledáno 1. 2. 2024.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d057-obytny-soubor-s-objektem-materske-sk..., vyhledáno 21. 4. 2022.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1359, vyhledán 21. 9. 2022.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1893, vyhledáno 21. 9. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-medvedi-1-ul-tuckova-brno-stred/, vyhledáno 23. 9. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-medvedi-2-ul-tuckova-brno-stred/, vyhledáno 23. 9. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastiky-medvedi-v-parku-u-arealu-koup..., vyhledáno 26. 9. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
Archivní fotodokumentace
Třetinový sádrový model z roku 1956 (6/2023)
Třetinový sádrový model (6/2023)
Třetinový sádrový model (6/2023)
ZpracovalHeda Jakubíková, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová