Sousoší Rodina

Číslo záznamu 24807
Název Sousoší Rodina
Autor (autoři) díla
Investor KIÚ Brno
Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, Foto: Josef Tichý, 60. léta.
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Židenice
Ulice čp. / č. o.
Krásného 4335/ 24
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo bylo umístěno před základní školou.
Další rozměry dle údajů z literatury v. 340 cm
Datace jednání v komisi 19641965
Datace realizace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • měď
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Na konci roku 1964 byl vypracován celkový návrh výzdoby sídliště Juliánov. Sochař František Šenk byl vybrán s dílem Rodina (variantní název uvádí Jana Kořínková: Seskupení) z tepaného plechu. Pracoval na něm v roce 1965, kdy bylo schvalováno v ateliéru a v následujících dvou letech zřejmě bylo osazeno do prostoru před základní školou. 

Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1964, 2. 11.
MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1965, 9. 4., 3. 5., 14. 6., 8. 7., 1. 11.

Literatura

Jindřich Chatrný, Juliánov, http://panelaci.cz/map/#/detail/104 (vyhledáno 12. 6. 2019).
Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, nestr. (katalogová čísla Š12–Š15). 

Fotodokumentace aktuálního stavu
Pozůstatek soklu v roce 2012. Reprofoto: Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, Foto: Michaela Dvořáková, 2012.
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, Foto: Josef Tichý, 60. léta.
Model sousoší. Reprofoto: Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, Foto: Michaela Dvořáková, 2012.
ZpracovalHeda Jakubíková, Vladislava Říhová
FotografovalJosef Tichý, Michaela Dvořáková