Sousoší "Rodina"

Číslo záznamu 24807
Název Sousoší "Rodina"
Autor (autoři) díla
Investor KIÚ Brno
Fotografie z 60. let (Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, s. Š13.)
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Židenice
Ulice čp. / č. o.
Krásného 4335/ 24
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo bylo umístěno před základní školou.
Výška 340cm
Další rozměry dle údajů z literatury
Datace jednání v komisi 19641965
Datace realizace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • měď
Stav zaniklé dílo (ke dni 14.06.2019)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Na konci roku 1964 byl vypracován celkový návrh výzdoby sídliště Juliánov. Sochař František Šenk byl vybrán s dílem Rodina (variantní název uvádí Jana Kořínková: Seskupení) z tepaného plechu. Pracoval na něm v roce 1965, kdy bylo schvalováno v ateliéru a v následujících dvou letech zřejmě bylo osazeno do prostoru před základní školou. Na přelomu tisíciletí se ztratilo, zřejmě aby byl kov zpeněžen.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1962 - 1964, inv. č. 14, 2. 11. 1964.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1965 - 1966, inv. č. 19, 9. 4. 1965, 3. 5. 1965, 14. 6. 1965, 8. 7. 1965, 1. 11. 1965.

Literatura

Jindřich Chatrný, Juliánov, http://panelaci.cz/map/#/detail/104 (vyhledáno 12. 6. 2019).

Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, nestr. (katalogová čísla Š12–Š15).

Alena Konečná, o sochařském díle Františka Šenka (1914 - 1997), 54. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1998, s. 125 - 128.

Fotodokumentace aktuálního stavu
pozůstatek soklu (2/2024, KK)
pozůstatek soklu (2/2024, KK)
Archivní fotodokumentace
Fotografie ze 60. let (Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, s. Š12.)
Měděný model sousoší o výšce 100 cm (Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, s. Š14.)
ZpracovalHeda Jakubíková, Vladislava Říhová
FotografovalJosef Tichý, Michaela Dvořáková