Pamětní deska umučeným sokolským bratrům

Číslo záznamu 25513
Název Pamětní deska umučeným sokolským bratrům
2/2021, KK
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Náchod Nový Hrádek Nový Hrádek
Ulice čp. / č. o.
Sokolská 289
Výška 80cm
Šířka 120cm
Hloubka 6cm
Další rozměry Uvedeny rozměry podkladové desky, reliéf: v. 63 cm, š. 46 cm, h. 20 cm.
Datace realizace 1947
Typ
  • pamětní deska
  • reliéf
Materiál
  • kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 24.02.2021)
Popis poškození Bronzový reliéf je pokryt krustou produktů koroze a prachovými usazeninami.
Text hesla

Pamětní desku odhalil v polovině září roku 1947 tehdejší starosta Sokola Václav Sychrovský, který podle záznamu z kroniky týden na to zemřel. Nacisté v roce 1941 rozpustili sokolskou obec a zabavili její majetek. Zdejší jednota pokračovala v činnosti ilegálně, scházela se v klubu házené a ke hraní divadla. Za tuto "neposlušnost" přišel krutý trest. Bratr Vojtěch Koláč, ředitel místní školy a starosta podkrkonošské - Jiráskovy župy, byl umučen v Osvětimi v roce 1942. V témže roce zahynul v Terezíně pokladní sokolské jednoty Josef Světlík a Josef Vondřejc, náčelník jednoty zemřel v roce 1944 v Griebo.

Prameny

SOkA Náchod, Kronika místní obce Dlouhé - Rzy 1931 - 1948, nestr. (poslední 2 strany); https://www.novy-hradek.cz/kultura/historicke_kroniky/kronika_dlouhe-rzy_31-48.pdf, vyhledáno 2. 11. 2020.

 

Literatura

Jaroslava Divišová (red.), Nový Hrádek 650 let, 1362 - 2012, Nový Hrádek 2012, s. 154  - 155, 174. 

http://www.alkstav.cz/project/sokolovna-hradek/, vyhledáno 24. 2. 2021.

Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s. 206-207.

Zdeněk Drašnar - Jarmila Drašnarová, Sokolovna Nový Hrádek 1924 - 2014,  Nový Hrádek 2014.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
Archivní fotodokumentace
Slavnostní odhalení desky v roce 1947 (Zdeněk Drašnar - Jarmila Drašnarová, Sokolovna Nový Hrádek 1924 - 2014, Nový Hrádek 2014, s. 33.)
Fasáda už bez pamětní desky v roce 2008 před rekonstrukcí objektu (http://www.alkstav.cz/project/sokolovna-hradek/, vyhledáno 24. 2. 2021)
Jaroslava Divišová (red.), Nový Hrádek 650 let, 1362 - 2012, Nový Hrádek 2012, s. 154  - 155, 174. 
Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s.206..
Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s.206.
Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s.207.
Fotografie z Hrádouské vařečky v roce 1998, kdy je už deska sejmuta (Fotoarchiv obce Sokol Nový Hrádek: https://www.novy-hradek.cz/sokol/hradouska_varecka?rocnik=16&foto=1)
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová