Pamětní deska umučeným sokolským bratrům

Číslo záznamu 25513
Název Pamětní deska umučeným sokolským bratrům
Autor (autoři) díla
Jan Kavan (1905–1986) (hlavní autor)
Karel Štěpina (realizace)
2/2021, KK
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Náchod Nový Hrádek Nový Hrádek
Ulice čp. / č. o.
Sokolská 289
Výška 80cm
Šířka 120cm
Hloubka 6cm
Další rozměry Uvedeny rozměry podkladové desky, reliéf: v. 63 cm, š. 46 cm, h. 20 cm.
Datace realizace 1947
Typ
 • pamětní deska
 • reliéf
Materiál
 • kámen
  • žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav dobrý (ke dni 24.02.2021)
Popis poškození Bronzový reliéf je pokryt krustou korozních produktů a prachovými usazeninami.
Text hesla

Nacisté v roce 1941 rozpustili sokolskou obec a zabavili její majetek. Jednota na Novém Hrádku pokračovala v činnosti ilegálně, scházela se v klubu házené a ke hraní divadla. Jako odvetu zatkli nacisté starostu podkrkonošské - Jiráskovy župy bratra Vojtěcha Koláče, který byl také ředitelem místní školy. Na následky mučení zemřel v roce 1942 v Osvětimi v roce 1942. V koncentračních táborech zemřel také bratr Josef Světlík (pokladní jednoty) a náčelník jednoty bratr Josef Vondřejc. Světlík zahynul v roce 1942 v Terezíně a Josef Vondřejc o dva roky později v Griebo.

Od roku 1946 členové hrádovské jednoty usilovali o vytvoření pamětní desky. Nejdříve oslovili brněnského sochaře Václava Hynka Macha, jehož celobronzové návrhy nebyly realizovány zřejmě pro vysokou finanční náročnost. Řešení nabídl bratr Šverma z Prahy, který spolu se Světlíkem prošel koncentračními tábory Terezín a Osvětim. Navrhl inspirovat se již existující pamětní deskou na budově holešovické sokolovny. Sochař Jan Kavan, také člen sokola, poskytl jako dar model reliéfu k odlití, které proběhlo ve firmě V. Mašek, První pražská umělecká slévárna v Praze Karlíně. Pomocí 4 do reliéfu zalitých šroubů je výjev připevněn na žulové desce. Montáž a kamenické práce provedl v Novém Městě nad Metují Karel Štěpina.

Pamětní desku odhalil v polovině září roku 1947 tehdejší starosta Sokola Václav Sychrovský, který podle záznamu z kroniky týden na to zemřel. Na bronzovém reliéfu jsou znázorněny dvě hlavy - Utrpení a Vítězství.

Prameny

SOkA Náchod, Kronika místní obce Dlouhé - Rzy 1931 - 1948, nestr. (poslední 2 strany); https://www.novy-hradek.cz/kultura/historicke_kroniky/kronika_dlouhe-rzy_31-48.pdf, vyhledáno 2. 11. 2020.

Archiv Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek

 

Literatura

Jaroslava Divišová (red.), Nový Hrádek 650 let, 1362 - 2012, Nový Hrádek 2012, s. 154  - 155, 174. 

http://www.alkstav.cz/project/sokolovna-hradek/, vyhledáno 24. 2. 2021.

Zdeněk Drašnar - Jarmila Drašnarová, Sokolovna Nový Hrádek 1924 - 2014,  Nový Hrádek 2014.

Zdeněk Drašnar - Jarmila Drašnarová, Nové poznatky o Pamětní desce umučeným sokolským bratrům v Novém Hrádku, Frymburské ozvěny 2023, č. 1, s. 14 - 16.

Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s. 206-207.

https://pamatkovykatalog.cz/sokolovna-14141531, vyhledáno 15. 2. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
2/2021, KK
Archivní fotodokumentace
Fasáda už bez pamětní desky v roce 2008 před rekonstrukcí objektu (http://www.alkstav.cz/project/sokolovna-hradek/, vyhledáno 24. 2. 2021)
Jaroslava Divišová (red.), Nový Hrádek 650 let, 1362 - 2012, Nový Hrádek 2012, s. 154  - 155, 174. 
Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s.206..
Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s.206.
Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s.207.
Fotografie z Hrádouské vařečky v roce 1998, kdy je už deska sejmuta (Fotoarchiv obce Sokol Nový Hrádek: https://www.novy-hradek.cz/sokol/hradouska_varecka?rocnik=16&foto=1)
Jeden z návrhů V. H. Macha (Archiv Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek)
Další návrh V. H. Macha (Archiv Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek)
Třetí návrh od V. H. Macha (Archiv Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek)
Slavnostní odhalení desky v roce 1947 (Archiv Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek)
Dopis V. Maška, který desku odléval (Archiv Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek)
Dokumenty ke stažení
Soubor J. a Z. Drašnarovi: Výsledky průzkumu archivu hrádovské sokolské jednoty
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová