Reliéf "Dva holubi"

Číslo záznamu 25823
Název Reliéf "Dva holubi"
Autor (autoři) díla
Investor Průmstav, n. p. - závod Kročehlavy
5/2005 AN
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Kladno Kladno Kročehlavy
Ulice čp. / č. o.
Dánská 1993/ 50
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Stavební okrsek I. sídliště 9. května; stavební blok č. 50.
Výška 30cm
Šířka 70cm
Hloubka 5cm
Datace osazení 1957
Datace realizace 1956
Typ
  • domovní znamení
  • reliéf
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav dobrý (ke dni 06.09.2018)
Popis poškození Dům prošel komplexním kontaktním zateplením fasády, což mimo jiné souvisí i se změnou barevnosti a ztrátou dílčích zdobných detailů na fasádách objektu (původně zapojení díla do tvrdé omítky o různé struktuře a zejména pak užití šalírování v rámci šambrán a portálů). Keramické domovní znamení je ponecháno v původní úrovni fasády. Bohužel jeho estetický účinek je velmi oslaben necitlivým nanesením a přivedením nové vrstvy izolace až na hranu uměleckého díla. Domovní znamení je z úrovně ulice výrazně zastíněné a utopené, což snížilo výslednou uměleckou hodnotu, která spočívala i ve způsobu adjustování díla.
Související objekty
Text hesla

Sochař Jan Kutálek vytvořil pro I. stavební okrsek sídliště 9. května celkem dvě série keramických domovních znamení přičemž první z nich čítala pět a druhá sedm reliéfů. Autor i zde promítl pro svou tvorbu typickou - režně drásanou - texturu tematických kompozic v pálené hlíně. Jednalo se zároveň o první barvená, glazovaná keramická díla realizovaná pro tento urbanistický celek.

Literatura

Jan Spurný, Jan Kutálek, Praha 1987, s.163-204

Alexandr Němec, Terénní průzkum sídliště Kročehlavy, FSv ČVUT Praha 2013, s. 36 - 38.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2024 AN
3/2024 AN
Archivní fotodokumentace
5/2005 AN
ZpracovalAlexandr Němec
FotografovalAlexandr Němec