Reliéf "Dvě myši v kuchyni"

Číslo záznamu 25825
Název Reliéf "Dvě myši v kuchyni"
Autor (autoři) díla
Investor Průmstav, n. p. - závod Kročehlavy
5/2009 AN
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Kladno Kladno Kročehlavy
Ulice čp. / č. o.
Dánská 1991/ 50
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Stavební okrsek I. Sídliště 9. května; stavební blok č. 50.
Výška 35cm
Šířka 70cm
Hloubka 5cm
Datace osazení 1957
Datace realizace 1957
Typ
  • domovní znamení
  • reliéf
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav dobrý (ke dni 06.09.2018)
Popis poškození Dům prošel komplexním kontaktním zateplením fasády, což mimo jiné souvisí i se změnou barevnosti a ztrátou dílčích zdobných detailů na fasádách objektu (původně zapojení díla do tvrdé omítky o různé struktuře a zejména pak užití šalírování v rámci šambrán a portálů). Keramické domovní znamení je ponecháno v původní úrovni fasády. Bohužel jeho estetický účinek je velmi oslaben necitlivým nanesením a přivedením nové vrstvy izolace až na hranu uměleckého díla. Domovní znamení je z úrovně ulice výrazně zastíněné a utopené, což snížilo výslednou uměleckou hodnotu, která spočívala i ve způsobu adjustování díla.
Související objekty
Text hesla

V roce 1957 byla osazena celkem dvacítka mělkých reliéfů - domovních znamení - na stavebních blocích č. 49, 50, 55 - 58 a 61 - autorská práce sochaře Jana Jiřikovského. Autor v pálené, glazované hlíně představil devatenáct kompozic se zoomorfními a vegetabilními motivy. Tímto souborem se Jan Jiřikovský ve druhé polovině 50. let 20. století prudce odklonil od tématiky revolučních bojů či hrdinské práce - tedy předloh do té doby v jeho tvorbě dominujících. Rozvoj stavebnictví a s tím spojená záplava úkolů umělecky dotvořit nově vzniklé rozsáhlé komplexy bytových domů se stala hlavní autorovo náplní práce až do počátku 60. let 20. století.

Literatura

Jiří Kohoutek, Jan Jiřikovský - zasloužilý umělec, Praha 1981, nestr.  

Alexandr Němec, Terénní průzkum sídliště Kročehlavy, FSv ČVUT Praha 2013, s. 36 - 38.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2024 AN
3/2024 AN
Archivní fotodokumentace
5/2009 AN
ZpracovalAlexandr Němec
FotografovalAlexandr Němec