Výtvarné řešení atria a plastika pro polikliniku Lesná

Číslo záznamu 2805
Název Výtvarné řešení atria a plastika pro polikliniku Lesná
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
1/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Halasovo náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je instalována v atriu polikliniky, je viditelná z prosklenými stěnami stavby.
Výška 173cm
Šířka 600cm
Hloubka 128cm
Datace realizace 19751976
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 06.01.2023)
Popis poškození Restaurování provedl v roce 2008 Radomír Vavruša.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Socha na motivy poesie Antonína Trýba vyjadřující Prometheovskou tragiku.

Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1975 - 76, inv. č. 39, 8. 9. 1975, 20. 10. 1975, 19. 1. 1976, 1. 3. 1976, 3. 5. 1976.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1976 - 77, inv. č. 45, 14. 6. 1976, 4. 10. 1976.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektempřehled prací za rok 1976, Praha 1976, s. 113.

B. Gabrielová, Monumentální tvorba Jiřího Marka, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 4, s. 6.

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95–103. 

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 295.

Adam Guzdek, Brněnský fenomén Lesná, Brno 2021, s. 176 - 177.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d008-plastika-na-motivy-poezie-antonina-t..., vyhledáno 18. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2018 (soukromý archiv)
3/2018 (soukromý archiv)
3/2018 (soukromý archiv)
3/2018 (soukromý archiv)
3/2018 (soukromý archiv)
3/2018 (soukromý archiv)
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
Archivní fotodokumentace
Marek,socha v poliklinice Brno Lesná,Čsk.architekt,1982,č.4B. Gabrielová, Monumentální tvorba Jiřího Marka, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 4, s. 6.
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 97
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 295.
ZpracovalPavel Holec, Andrea Jakubcová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová