Plastika "Venuše" a zábradlí pro interiér obchodního střediska Kavkaz

Číslo záznamu 3725
Název Plastika "Venuše" a zábradlí pro interiér obchodního střediska Kavkaz
Autor (autoři) díla
Vladimír Staněk (*1928) (další autor)
Mojmír Drag (*1934) (další autor)
Jaroslav Pípa (architekt)
Investor Brnoinvesta, Brno, Brandlova 1
4/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Bohunice
Ulice čp. / č. o.
Běloruská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha se původně nacházela na volné terase nákupního střediska Kavkaz (Švermova ul.) mezi restaurací a prodejnou potravin. Po roce 1989 byla přemístěna a postavena do výklenku u dámských záchodků patřících k herně v suterénu bývalého nákupního střediska. Když ji Pavel Střecha a František Hlinovský v roce 2009 věnovali městské části Brno-Bohunice, byla zrestaurována a osazena v parkové úpravě před magistrátem této městské části na ulici Běloruské.
Výška 130cm
Šířka 52cm
Hloubka 50cm
Další rozměry Podstavec má rozměry: v. 112 cm, š. 65 cm, h. 55 cm.
Datace realizace 1986
Typ
 • socha / sousoší
 • zábradlí
Materiál
 • další anorganické materiály
  • beton
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav dobrý (ke dni 29.04.2022)
Popis poškození Plastiku pokrývá souvislá vrstva korozivních produktů, způsobují zelené zatekliny na podstavci. Beton podstavce místy praská a drolí se.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Autorem sochy je Vladimír Drápal, zábradlí vytvořil Mojmír Drag. Na architektonickou stránku akce dohlížel Jaroslav Pípa a Vladimír Staněk pravděpodobně odlil plastiku do bronzu. Stejný motiv zpracoval autor v roce 1982 pro kašnu před Janáčkovou akademií múzických umění (dnes se nachází u pavilónu Antropos), 3 další z roku 2003 jsou osazené na návsi obce Tvarožná, kde Vladimír Drápal žil.

Interiér nákupního střediska Kavkaz je celkově přestavěný. Záchody v přízemí ani ozdobné zábradlí u restaurace se nedochovaly.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektempřehled prací za rok 1986, Praha 1986, s. 11.

Milada Hlaváčková - Jiří Hlušička - Jaroslav Malina, Vladimír Drápal, Brno 2010, s. 26.

Nina Dvořáková, Grafické a sochařské dílo Vladimíra Drápala, 54. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1998, s. 135 - 138.

Antonín Crha, Z historie Bohunic, Brno 2014, s. 162 - 163.

sochařská realizace: Venuše - Profil objektu (brna.cz), vyhledáno 3. 5. 2022.

Sídliště Bohunice | Objekty | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou (brno.cz), vyhledáno 3. 5. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
Archivní fotodokumentace
http://playfoursquare.s3.amazonaws.com/pix/74077092_c_Nx0JBFE9H9MKXEI6m3Fq1vRVyppkjb7NM6Lw5OkTM.jpg, vyhledáno 5. 5. 2022.
Původní umístění v nákupním centru Kavkaz (Antonín Crha, Z historie Bohunic, Brno 2014, s. 163.)
ZpracovalPavel Holec, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová