Venuše

Číslo záznamu 7749
Název Venuše
Autor (autoři) díla
Investor Technická a zahradní správa města Brna, Brno
6/2017 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Pisárky
Ulice čp. / č. o.
Pisárecká
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Původně bylo dílo osazeno před budovou Janáčkovy akademie múzických umění (Komenského nám. 609/6). Po zamítavých reakcích veřejnosti putovala snad v roce 1985 do parku u pavilonu Anthropos, kde je dodnes.
Výška 126cm
Šířka 32cm
Hloubka 60cm
Další rozměry Rozměry soklu: v. 166 cm, š. 51 cm, hl. 69 cm.
Datace realizace 1982
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 15.06.2017)
Popis poškození V roce 2010 a 2012 prošla socha restaurováním z iniciativy města Brna. Na povrchu je viditelné biologické napadení řasami a znečištění ptačím trusem.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 83.

Zdeněk Čubrda, Vyznání růžím. Olomouc 1986 (kat. výst.), Brno 1986, nestr.

https://socharske.brno.cz/projekt/podstavec-plastiky-venuse-park-pri-ul-..., vyhledáno 17. 2. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-venuse-park-pri-ul-pisarecka-... vyhledáno 19. 2. 2022.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1353, vyhledáno 17. 2. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
6/2017 VŘ
Archivní fotodokumentace
Laminátová Venuše (Zdeněk Čubrda, Vyznání růžím. Olomouc 1986 (kat. výst.), Brno 1986, nestr.)
ZpracovalEliška Slezáková, Vladislava Říhová, Klára Kořanová
FotografovalVladislava Říhová