Památník osvobození

Číslo záznamu 4204
Název Památník osvobození
Autor (autoři) díla
Jaroslav Brož (*1935) (hlavní autor)
Investor Městský národní výbor Karviná
Památník osvobození 2014/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Karviná Karviná-město
Ulice čp. / č. o.
Osvobození
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Prostranství naproti Městskému domu kultury.
Výška 260cm
Šířka 125cm
Hloubka 90cm
Další rozměry současný mramorový podstavec 203 x 91 x 91 cm
Datace jednání v komisi 19721975
Datace realizace 1975
Datace kolaudace 1975
Typ
 • památník / pomník
 • socha / sousoší
Materiál
 • kámen
  • žula
  • mramor
 • další anorganické materiály
  • beton
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav poškozeno (ke dni 17.12.2017)
Popis poškození Plastika v dobrém stavu, památník zničen.
Související objekty
Text hesla

Socha Rudoarmějce vznikla pro již existující Památník osvobození, z něhož byla zřejmě roku 1972 odstraněna socha Bojovníka, označená za "zvrhlé umění"; její autor Jaroslav Brož byl osloven, aby zhotovil náhradou za ni sochu novou; stejně tak památník měl jeho autor Blažej Heiser upravit dle požadavků města.

V únoru 1972 objednal MěNV Karviná úpravy Památníku osvobození, které měly spočívat nejen ve vzniku nové plastiky, ale též v úpravách pietní části památníku, úpravách soklu, připojení 10 pamětních desek, přeřešení hlavního nápisu, zhotovení čtyř vlajkových stožárů, laviček a osvětlení; avšak nejisté, zda vše realizováno (např. čtyři vlajkové stožáry byly přítomny již při původním památníku); zcela jistě došlo k vydláždění pietní plochy, doplnění o další sešikmené plochy (patrně s nápisy) po stranách, zhotovení dvou kostek s řeckým ohněm a doplnění nápisu "Rudé armádě osvoboditelce" ve třech jazycích na sokl vlastní sochy; hovoří se též o zhotovení pamětních desek, ale nevíme, kam byly instalovány.

Komise v roce 1974 při předložení třetinového modelu sochy Rudoarmějce autora žádala o "přirozenější, v určitém smyslu mužnější výraz" vojáka.

Velmi podobnou plastiku Rudoarmějce navrhl Jaroslav Brož z kamene pro památník v Čelákovicích.

Veškerá architektura památníku byla v 90. letech zničena a socha Rudoarmějce dnes stojí na nevelkém hranolovitém podstavci.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 4/1972 – 7/1974, 27. 6. 1972, 18. 12. 1972, 27. 2. 1973, 5. 6. 1973, 26. 3. 1974.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974 – 12/1975, 29. 10. 1974, 10. 12. 1974.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 12/1975–11/1976, 16. 12. 1975, 22. 12. 1975.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha [1976], s. 124.

Rudolf Hrubý, Katalog památek města Karviné, I. díl, Karviná 1985 (strojopis s vlepenými fotografiemi).

Fotodokumentace aktuálního stavu
Památník osvobození 2019/JI
Památník osvobození 2019/JI
Památník osvobození 2019/JI
Památník osvobození 2019/JI
Památník osvobození 2014/JI
Památník osvobození 2014/JI
Památník osvobození 2015/JI
Archivní fotodokumentace
Rudolf Hrubý, Katalog památek města Karviné, I. díl, Karviná 1985.
kamenná socha v Čelákovicích, výřez z dobové pohlednice
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek