Památník osvobození

Číslo záznamu 21838
Název Památník osvobození
Autor (autoři) díla
Investor Městský národní výbor Karviná
Památník osvobození 2017/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Karviná Karviná-město
Ulice čp. / č. o.
17. listopadu
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Původně na prostranství naproti Městskému domu kultury, později samotná socha v sadech Boženy Němcové, načas uskladněna a znovu instalována v parčíku u okružní třídy 17. listopadu.
Výška 260cm
Šířka 100cm
Hloubka 135cm
Datace návrhu 1965
Datace jednání v komisi 19671970
Datace realizace 19691970
Datace kolaudace 1970
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav zaniklé dílo
Popis poškození Plastika Bojovníka v dobrém stavu, architektura památníku v 90. letech zničena; v květnu 2022 plastika odcizena
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Autorem návrhu památníku architekt Blažej Heiser, autorem plastiky Bojovníka sochař Jaroslav Brož.

Na řešení památníku proběhla roku 1965 soutěž, ve které jednomyslně zvítězil návrh Brože a Heisera. Druhé místo nebylo uděleno a o třetí místo se podělily týmy Otto Cienciala a arch. Jánský a Miroslav Rybička a arch. Miloš Bartoň (tento návrh oceněn výhradně za architektonické řešení). V zápisech umělecké komise se o díle hovoří poprvé v prosinci 1967, kdy se teprve řeší umístění památníku. Původně, v soutěžních podmínkách, se počítalo s prostorem mezi okružní komunikací, tedy dnešní třídou 17. listopadu, a ulicí Komenského, tzn. zhruba v místech, kde socha Bojovníka dnes stojí. Až později bylo pro památník zvoleno místo naproti Domu kultury. Roku 1968 přizván k realizaci jako spoluautor kovolijec Antonín Drábek; v listopadu 1969 byla plastika již hotova a uskladněna pro nepřipravenost vlastního památníku na nádvoří technických služeb; kolaudováno o rok později s konstatováním zdařilého výsledku.

Plastika byla na počátku "normalizace" (záhy po instalaci, asi roku 1972) označena za "zvrhlé umění", z památníku byla odstraněna (dočasně nahrazena tzv. řeckým ohněm) a v polovině 70. let nahrazena novou, realistickou plastikou Rudoarmějce, jejímž zhotovením byl pověřen opět Jaroslav Brož (viz heslo). Plastika Bojovníka byla druhotně osazena v odlehlé části sadu Boženy Němcové, někdy v 90. letech byla uskladněna a až po letech znovu instalována, tentokrát bez podstavce v trávě parčíku u okružní třídy 17. listopadu.

Na původním pylonu byl proveden na pravé straně nápis "Kéž člověk z mých dějin poučí se". Veškerá architektura památníku byla v 90. letech 20. století zničena.

Socha Bojovníka nese inspiraci plastikou sedícího vojáka se štítem od Henryho Moora z první poloviny 50. let 20. století (viz foto).

Plastika odcizena v květnu 2022.

Prameny

Státní okresní archiv v Karviné, fond: Okresní národní výbor Karviná, k. 1730, inv. č. 1824 (Výstavba Památníku osvobození města v Karviné).

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 5. 12. 1967, 19. 12. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 4. 6. 1968.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 19. 11. 1968, 21. 1. 1969, 25. 11. 1969.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 3. 11. 1970.

Literatura

Rudolf Hrubý, Katalog památek města Karviné, I. díl, Karviná 1985 (strojopis s vlepenými fotografiemi; uloženo ve Státním okresním archivu v Karviné).

Fotodokumentace aktuálního stavu
Památník osvobození 2017/JI
Památník osvobození 2017/JI
Památník osvobození 2017/JI
Památník osvobození 2017/JI
Památník osvobození 2017/JI
Památník osvobození 2017/JI
Památník osvobození 2017/JI
Památník osvobození 2017/JI
Archivní fotodokumentace
Během stavby památníku, asi 1970, SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
Během stavby památníku, asi 1970, SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
Během stavby památníku, asi 1970, SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
Památník při odhalení sochy, SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
Po odstranění sochy bojovníka, asi 1972, SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
Po odstranění sochy bojovníka, asi 1972, SOkA Karviná, Sbírka obrazového materiálu, fotografií a fotonegativů, neinventarizováno.
Umístění v sadu Boženy Němcové, foto Ivan Straňák, z publikace Okres Karviná, Ostrava 1984.
Umístění v sadu Boženy Němcové, foto Ivan Straňák, z publikace Okres Karviná, Ostrava 1984.
Umístění v sadu Boženy Němcové, z Katalogu památek města Karviné, 1985, uloženo v SOkA Karviná.
Henry Moore: Bojovník se štítem, 1952–53, Staatsgalerie Stuttgart.
Henry Moore: Bojovník se štítem, 1953–54, Basilica di Santa Croce, Florencie.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek