Mozaiky pro fasádu Základní školy Brno, Arménská

Číslo záznamu 4632
Název Mozaiky pro fasádu Základní školy Brno, Arménská
Autor (autoři) díla
Investor Brnoinvesta Brno
3/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Bohunice
Ulice čp. / č. o.
Arménská 573/ 21
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Jedna mozaika je osazena na severní stěně školního komplexu u hlavní přístupové cesty, druhá se nachází na stěně východní.
Výška 300cm
Šířka 700cm
Další rozměry vedené rozměry se týkají mozaiky u přístupové cesty (severní). Mozaika u hřiště: v. 300 cm, š. 780 cm.
Datace realizace 1979
Typ
  • mozaika
  • obklad
Materiál
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 06.04.2022)
Popis poškození Kromě znečištění se objevují drobné praskliny, graffity a malé otluky.
Související objekty
Text hesla

Rozsáhlý projekt sídliště Československo sovětského přátelství - Bohunice byl rozdělen do několika oblastí. Každá měla být vybavena nákupním střediskem a vlastní školkou a školou. Část Bohunice - východ, kam základní škola v Arménské ulici patří, se začala stavět z celého sídliště jako první v roce 1972. Provoz školy mohl začít až ve školním roce 1976/1977.  

Prameny

MZA Brno, fond B338 - Jihomoravský krajský národní výbor Brno, Odbor výstavby, karton 56.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 102.

Antonín Crha, Z historie Bohunic, Brno 2014, s. 308.

Sídliště Bohunice | Objekty | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou (brno.cz), vyhledáno 7. 5. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2022, KK
3/2022, KK
3/2022, KK
3/2022, KK
3/2022, KK
3/2022, KK
3/2022, KK
3/2022, KK
3/2022, KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
Archivní fotodokumentace
MZA Brno, fond B338 - Jihomoravský krajský národní výbor Brno, Odbor výstavby, karton 56.
ZpracovalAnna Štulcová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová