Meteorologická družice

Číslo záznamu 498
Název Meteorologická družice
Autor (autoři) díla
Investor Inženýrská organizace pro investiční výstavbu Liberec
11/2016 VK
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa
Ulice čp. / č. o.
Větrná
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je instalováno v ploše veřejné nedaleko budovy občanské vybavenosti sídliště Holý vrch.
Další rozměry sokl: š. 82 cm, h. 75 cm, v. 157 cm
Datace realizace 1978
Jiná datace 1974 objednávka na zhotovení plastiky
Typ
 • socha / sousoší
Materiál
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • hliník a slitiny
   • hliník
  • železo a slitiny
   • ocel
Stav havarijní (ke dni 17.11.2016)
Popis poškození Plastika je v havarijním stavu. Veškeré ocelové části jeví plošnou korozi, která sice bezprostředně neohrožuje stabilitu plastiky, ale vzhledově ji značně degraduje. Nátěr ocelových částí je podkorodovaný a odlupuje se. Místa vážného lokálního korozního poškození jsou na trubkách ve spodní části vnějšího kruhového nosníku, do kterých zřejmě některou netěsností svaru pronikla voda. Mechanismus, který umožňoval otáčení jednotlivých části díla je nefunkční. Dílo bylo v roce 1984 opravováno autorem. Při zásahu byly vyměněny vnitřní vestavby díla za prvky odlišného vzhledu. V roce 2018 bylo dílo odstraněno z veřejného prostoru.
Dílo bylo restaurováno ano
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Prameny

Soukromý archiv Ludmily Šikolové, Jablonec nad Nisou, Pozůstalost Vratislava Karla Nováka, Meteorologická družice 1978.

Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969, s. 52–53.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 78.

Jarmila Cholínská – Roman Prahl – Jarmila Šerá, Souborný katalog výstav 75/79 (kat. výst.), Divadlo v Nerudovce 1980.

František Hora, Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986.

Jan Sekera – Alena Křížová, Vratislav Karel Novák – Zveřejnění (kat. výst.), Moravská galerie v Brně – České muzeum výtvarných umění v Praze, 1993, zvl. s. 44–45, 84.

AKř [Alena Křížová], heslo Novák Vratislav Karel, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995, s. 573.

Tereza Petišková, Oficiální umění padesátých let, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění V. 1939–1958, Praha 2005, s. 356–357.

Josef Hlaváček, Neokonstruktivismus a kinetismus, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958–2000, Praha 2007, s. 207–219.

Jan Kříž – Alena Křížová, Identifikace – Vratislav Karel Novák / 33 semestry (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 2007.

Jiří Šetlík, Léta sedmdesátá a osmdesátá, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958–2000, Praha 2007, s. 385.

Jan Červinka, Výstava Socha a město, Liberec 1969, Liberec: ročenka liberecké architektury V, 2009, s. 58–61.

Jitka Kubištová, Architektura 20. století v České Lípě (diplomní práce), Katedra dějin umění FF UP, Olomouc 2010.

Eva Josková, Jižní okraj jádra České Lípy. Emil Přikryl, Jiří Suchomel, 1975–1980, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial, Olomouc – Praha 2010, s. 224–229.

Jitka Kubištová, Sial v České Lípě, Umění LIX, 2011, s. 59–71.

Jan Mohr, Sochy a kašny v Liberci, in: Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011, s. 146–159, zvl. 154–158.

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha, Praha 2012, s. 427–430.

Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky – Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989), Praha 2013, s. 404–405.

Jan Kříž – Jan Červinka, V. K. N. (kat. výst.), Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 2014.

Kateřina Nora Nováková, Prof. ak. soch. Vratislav Karel Novák, Fontes Nissae – Prameny Nisy XIV, 2014, č. 1, s. 87–89.

Jiří Jelínek, Neudržovaná plastika Pod Holým vrchem dráždí místní občany, Českolipský deník, 21. 8., http://bit.ly/Denik_21_08_2016 (vyhledáno 7. 9. 2016).

Ludmila Žlábková, Česká Lípa zvažuje, zda odstraní unikátní kinetickou plastiku, Novinky.cz, 6. 9., http://bit.ly/Novinky_06_09_2016 (vyhledáno 7. 9. 2016).

Jiří Jelínek, Chátrající plastika Pod Holým vrchem je hodnotné dílo, Českolipský deník, 8. 9., http://bit.ly/Denik_08_09_2016, (vyhledáno 8. 9. 2016).

Jan Mikulička, Je vyhráno. Mimořádné plastice v České Lípě už demolice nehrozí, iDNES.cz, 8. 9., http://bit.ly/iDNES_08_09_2016 (vyhledáno 8. 9. 2016).

Jaroslav Bican, Díky stížnostem na hluk objevili v České Lípě unikátní umělecké dílo, Deník Referendum, 8. 9., http://bit.ly/Referendum_08_09_2016 (vyhledáno 8. 9. 2016).

Pavel Karous, Umělé(cké) kosmické těleso vyslalo zprávu o kulturním stavu země, Smart Cities IV, 2016, č. 4., s. 14–17.

Jiří Jelínek, Novákova družice v Lípě je stále zralá akorát do šrotu, Českolipský deník, 22. 9., http://bit.ly/Denik_22_09_2017 (vyhledáno 5. 11. 2017).

Jiří Jelínek, Družice od V. K. Nováka v Lípě chátrá a ohrožuje lidi, Českolipský deník, 12. 10., http://bit.ly/Denik_12_10_2017 (vyhledáno 5. 11. 2017).

Tomáš Lánský, Měly jít do šrotu. Teď budou díla autora Metronomu chloubou České Lípy, iDNES.cz, 14. 10., http://bit.ly/iDNES_14_10_2017 (vyhledáno 5. 11. 2017).

Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986, s. 77.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2016 ZK
11/2016 ZK
11/2016 VK
11/2016 VK
11/2016 VK
11/2016 VK
11/2016 VK
11/2016 VK
11/2016 VK
11/2016 VK
11/2016 VK
11/2016 VK
Archivní fotodokumentace
archiv Vratislava Karla Nováka
archiv Vratislava Karla Nováka
archiv Vratislava Karla Nováka
archiv Vratislava Karla Nováka
archiv Vratislava Karla Nováka
archiv Vratislava Karla Nováka
archiv Vratislava Karla Nováka
archiv Vratislava Karla Nováka
archiv Vratislava Karla Nováka
K. Šašek, Holý vrch na obzoru. Českolipský nástup XXI, 1971, č. 3, 21. 1
Dobová pohlednice. Soukromý archiv
Dokumenty ke stažení
PDF icon Neudržovaná plastika Pod Holým vrchem dráždí místní občany
PDF icon Chátrající plastika Pod Holým vrchem je hodnotné dílo
PDF icon Česká Lípa zvažuje, zda odstraní unikátní kinetickou plastiku
PDF icon Díky stížnostem na hluk objevili v České Lípě unikátní umělecké dílo
PDF icon Je vyhráno. Mimořádné plastice v České Lípě už demolice nehrozí
PDF icon Výpis z katastru nemovitostí
PDF icon Zpráva o technickém stavu kinetické plastiky Meteorologická družice
PDF icon Karous - dopis místostarostovi
PDF icon Karous - Smart City
PDF icon Novákova družice v Lípě je stále zralá akorát do šrotu - Českolipský deník
PDF icon Družice od V. K. Nováka v Lípě chátrá a ohrožuje lidi - Českolipský deník
PDF icon Měly jít do šrotu. Teď budou díla autora Metronomu chloubou České Lípy – iDNES.cz
PDF icon Jirka Jelínek - Vetřelci a volavky FB
ZpracovalJan Červinka, Zuzana Křenková
FotografovalVítězslav Knotek, Zuzana Křenková