Památník osvobození

Číslo záznamu 5741
Název Památník osvobození
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Bučovice
7/2018, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Vyškov Bučovice Bučovice
Ulice čp. / č. o.
nám. Svobody 215
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Původně se pomník nacházel zhruba uprostřed náměstí. Byl odstraněn při rekonstrukci prostranství koncem 90. let 20. století a pískovcové reliéfy z něj byly umístěny za tehdy nově vybudovanou kašnu v jihozápadním cípu náměstí.
Výška 160cm
Šířka 1000cm
Hloubka 22cm
Další rozměry Pomník je tvořen dvěma stejně velkými křídly. Každé křídlo se skládá ze dvou desek, vnější: v. 160 cm, š. 300 cm a vnitřní: v. 160 cm, š. 200 cm.
Datace realizace 1981
Typ
  • památník / pomník
  • reliéf
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav havarijní (ke dni 09.01.2019)
Popis poškození Reliéf na pravém křídle praská, praskliny v architektuře pomníku a v místech styku pískovce s betonem.
Text hesla

Vzhled památníku prošel koncem 90. let 20. století zásadní změnou. Původně byly reliéfy umístěny na mohutném betonovém kvádru. Po jeho stržení při rekonstrukci náměstí byly nově osazeny, ne tak monumentálně, v parčíku za novou kašnou. 

Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 99.

Zdeněk Čubrda, Národní umělec Miloš Axman (kat. výstavy), Brno 1986.

Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, s. 39, obr. 71, 72.

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/robustni-piskovec-praska-pomnik..., vyhledáno 4. 3. 2024.

Fotodokumentace aktuálního stavu
levé křídlo (7/2018, KK)
vnější reliéf levého křídla (7/2018, KK)
vnitřní reliéf levého křídla (7/2018, KK)
pravé křídlo (7/2018, KK)
vnitřní reliéf pravého křídla (7/2018, KK)
7/2018, KK
7/2018, KK
7/2018, KK
7/2018, KK
Archivní fotodokumentace
Zdeněk Čubrda, Národní umělec Miloš Axman (kat. výstavy), Brno 1986, s. 25.
Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, obr. 72.
Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, obr. 71.
foto z 80. let 20. století (Fotoarchiv města Bučovice)
ZpracovalLucie Prchalová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová