Kamenný pylon s tombakovým znakem KSČ pro první část Památníku československo-sovětského přátelství, Charkovského nábřeží

Číslo záznamu 5851
Název Kamenný pylon s tombakovým znakem KSČ pro první část Památníku československo-sovětského přátelství, Charkovského nábřeží
Autor (autoři) díla
Investor Státní banka československá Plzeň
kraj okres obec kat. území
Plzeňský kraj Plzeň-město Plzeň
Ulice čp. / č. o.
Anglické nábřeží
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na architektonicky upraveném prostranství před budovou někdejší Státní banky československé (dnes Komerční banka).
Datace realizace 1982
Typ
  • znak
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • tombak
Stav poškozeno
Popis poškození Po roce 1990 byl z původního celku odstraněn znak a z iniciativy Města Plzně a Konfederace politických vězňů bylo dílo roku 1993 přeměněno na Památník obětem komunistického teroru.
Související objekty
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 49.

Otakar Nový, Budova Státní banky československé a Památník československo-sovětského přátelství v Plzni, Architektura ČSR XLII, 1983, č.9, s.386-391.

Plzeň: Památník obětem komunistického teroru, in: Pamětní místa, http://www.pametnimista.usd.cas.cz/plzen-pamatnik-obetem-komunistickeho-..., vyhledáno 29. 10. 2017.

ZpracovalEliška Slezáková, Andrea Jakubcová, Petra Hečková
FotografovalPetra Hečková