Záznamy

Zadání odpovídá 5991 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
25144
Hodiny s informační tabulí areálu ČVUT
Václav Kasík (*1929) (hlavní autor)
1988 Praha
24709
Domovní znamení 1960 Praha
25141
Dekorativní stěny vstupů do obytného domu 1969 Praha
23397
Člověk a příroda
Pavel Přikryl (*1940) (hlavní autor)
1988–1991 Praha
14064
Dálky 1969–1972 Praha
24793
Fontána "Vlna", pítko a úprava atria pro závod Ferona 1965 Praha
3177
Pomník Rudé armády
Šálek (architekt)
Jan Zháněl (spoluautor)
Kveifl (sochař)
1950–1952 Vyškov
3407
Abstraktní socha "Torzo života"
Jan Uiberlay (*1921) (další autor)
1976 Znojmo
23782
Poezie 1962 Brno
20445
Sgrafito na základní škole v Brně - Úvoze 1961 Brno
14602
Rodina 1957 Brno
10834
Reliéf se dvěma ženami 1957 Brno
20881
Busta Jana Šoupala 1978 Vyškov
24509
Reliéf pro portál hlavního vstupu Technického muzea v Brně 1960 Brno
21994
Nástěnná plastika pro stadion Sparty na Letné
Vladimír Ježek (architekt)
1965–1966 Praha
25949
Dětský areál "Poetická zahrada"
Jiří Váp (1936–2000) (hlavní autor)
Josef Velčovský (*1945) (další autor)
1980–1988 Praha
25951
Rodina 1988 Praha
25952
Reliéf na fasádě Výzkumného ústavu automatizačních prostředků 1976 Praha
25953
Dlouhý, široký a bystrozraký 1990–1994 Praha
19834
Radostné mládí
Miloš Zet (1920–1995) (hlavní autor)
1962 Praha