Pylon s emblémy v exteriéru sodovkárny

Číslo záznamu 6713
Název Pylon s emblémy v exteriéru sodovkárny
Autor (autoři) díla
Investor Severočeské pivovary, Louny
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Vratislavice nad Nisou
Ulice čp. / č. o.
Tanvaldská 1323
Umístění v exteriéru
Výška 250cm
Šířka 120cm
Hloubka 50cm
Další rozměry Deska: 100cm x 90 cm (výška x šířka). chmel: 50 cm (výška). obilí: 130 cm (výška).
Datace realizace 1985
Typ
  • nápis / reklamní prvek / poutač
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • kámen
    • pískovec
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Na povrchu kamene jsou zřetelné silikátové krusty. Povrch díla je poškozen biologickým napadením (řasy, lišejníky), zjevné je znečištění prachovými depozity (městská špína) a zjišěna byla též drobná mechanická poškození v důsledku degradace použitých materiálů.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 152.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
ZpracovalJan Červinka
FotografovalLucie Prchalová