Mateřství

Číslo záznamu 7586
Název Mateřství
Autor (autoři) díla
Investor Krajský ústav národního zdraví Brno
9/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Bohunice
Ulice čp. / č. o.
Jihlavská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před vstupem do budovy genokologicko-porodnického pavilonu ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích.
Výška 380cm
Datace realizace 1982
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 18.09.2016)
Popis poškození biologické poškození (řasy, lišejníky), prachové depozity
Text hesla

Plastika Sylvy Lacinové Mateřství dotvořila parter před vstupem do několikapatrové budovy gynekologicko-porodnického oddělení fakultní nemocnice Brno. Jako materiál je uváděn bulharský vápenec.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 77.
Marie Benešová, Fakultní nemocnice v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 4, s. 146–152.
Jiří Hlušička, Cesta sochařky Sylvy Lacinové, Výtvarná kultura VIII, 1984, č. 4, s. 53–54.
Eva Hejdová, Architektura s barvou naděje, Československý architekt XXXI, 1985, č. 15, s. 1, 4.
Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 111.

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2016 VŘ
signatura, 9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
Archivní fotodokumentace
Marie Benešová, Fakultní nemocnice v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 4, s. 146–152.
Jiří Hlušička, Cesta sochařky Sylvy Lacinové, Výtvarná kultura VIII, 1984, č. 4, s. 53–54.
ZpracovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová, Jana Kořínková
FotografovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová, Tomáš Hladík