Mateřství

Číslo záznamu 7586
Název Mateřství
Autor (autoři) díla
Investor Krajský ústav národního zdraví Brno
9/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Bohunice
Ulice čp. / č. o.
Jihlavská 340/ 20
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před vstupem do budovy genokologicko-porodnického pavilonu ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích.
Výška 380cm
Šířka 110cm
Hloubka 170cm
Datace realizace 1982
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • bulharský vápenec
Stav dobrý (ke dni 18.09.2016)
Popis poškození Povrch je napaden řasami a lišejníky, viditelné jsou prachové depozity.
Související objekty
Text hesla

Plastika Sylvy Lacinové Mateřství dotvořila parter před vstupem do několikapatrové budovy gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice Brno. 

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 77.

Marie Benešová, Fakultní nemocnice v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 4, s. 146–152.

Jiří Hlušička, Cesta sochařky Sylvy Lacinové, Výtvarná kultura VIII, 1984, č. 4, s. 53–54.

Eva Hejdová, Architektura s barvou naděje, Československý architekt XXXI, 1985, č. 15, s. 1, 4.

Marián Kvasnička, Sylva Lacinova. Sochy, Trenčín 1988, nestr.

Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 111.

Ludmila Mannová, Sochy v areálu bohunické nemocnice - nedílná součást občanské výstavby 1. díl, Nemocniční listy XIV., 2013, č. 4, s. 24.

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2016 VŘ
signatura, 9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
Archivní fotodokumentace
Marie Benešová, Fakultní nemocnice v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 4, s. 146–152.
Jiří Hlušička, Cesta sochařky Sylvy Lacinové, Výtvarná kultura VIII, 1984, č. 4, s. 53–54.
Marián Kvasnička, Sylva Lacinova. Sochy, Trenčín 1988, nestr.
ZpracovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová, Jana Kořínková
FotografovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová, Tomáš Hladík