Informační desky u vstupu do Kounicových kolejí

Číslo záznamu 7597
Název Informační desky u vstupu do Kounicových kolejí
Autor (autoři) díla
Investor NV města Brna, Brno
1/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Žabovřesky
Ulice čp. / č. o.
Králova 643/ 45
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Jediná původní bronzová deska se nachází na sloupu brány do areálu Kounicových kolejí z ulice Mučednické. Plastové kopie se stejným textem visí u bran z ulice Mezníkovy, Královy a u křížení Mučednické a Královy.
Výška 55cm
Šířka 48cm
Datace realizace 1982
Typ
  • pamětní deska
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
    • železo a slitiny
Stav dobrý (ke dni 30.01.2023)
Popis poškození Viditelné jsou produkty koroze bronzu, ale v oblasti písmen i rez železa.
Související objekty
Text hesla

Nápisové tabulky s textem: "Národní kulturní památka Kaunicovy koleje, místo protifašistického boje evropského významu, důstojným chováním uctěte oběti nacistické zvůle." označovaly vstup do areálu kolejí, kde gestapo za druhé světové války věznilo a popravovalo své odpůrce.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1981 - 82, inv. č. 60, 3. 5. 1982.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 79.

https://pamatkovykatalog.cz/kounicovy-koleje-2151815, vyhledáno 1. 2. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
ZpracovalEliška Slezáková, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová