Záznamy

Zadání odpovídá 27 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
19557
Pamětní deska na budově Ústavu pro nevidomé 1983–1984 Brno
9079
Nápis "Okresní archiv ve Znojmě" a deska na fasádě budovy Státního okresního archivu ve Znojmě 1984 Znojmo
5663
Kovová fontána pro sportovní areál Rudé hvězdy
J. Špaček (architekt)
1981 Brno
12100
Pamětní desky výstavby Výzkumného ústavu valivých ložisek 1983 Brno
12099
Deska s označením názvu "ZVL" pro Výzkumný ústav valivých ložisek 1983 Brno
3209
Výtvarné řešení označení objektu a zadní vstup do areálu Arboreta VŠZ 1975 Brno
24534
Pamětní deska Jiřímu Mahenovi 1989 Brno
4665
Pamětní deska básníka Oldřicha Mikuláška 1990 Brno
12300
Označení historické budovy se znakem města Znojma, nápis "Jihomoravské muzeum" na Domě umění Jihomoravského muzea 1986 Znojmo
9042
Sada pískovcových sloupků k zábradlí na náměstí Míru
Gustav Morávek (*1928) (hlavní autor)
1984 Znojmo
12095
Náhrobek Jiřího Krohy 1983 Brno
19277
Pamětní deska Viléma Petrželky 1984–1985 Brno
12126
Pamětní deska Markéty Kuncové 1983 Brno
12154
Pamětní deska Pankráce Krkošky ke 100. výročí založení deníku Rovnost 1983 Brno
7597
Informační desky u vstupu do Kounicových kolejí 1982 Brno
6841
Busta Leopolda Pokorného před sportovním areálem 1986 Třebíč
6002
Čtyři milníky a funkční plastiky sedacího zařízení
J. Škarohlíd (hlavní autor)
Antonín Hladík (architekt)
1981 Měšín
23060
Pamětní a informační deska na fasádě Vodní elektrárny Dalešice 1979 Kramolín
23621
Prameníky pro dálniční odpočívku
M. Kabela (architekt)
1982 Ladná
7917
Milník pro dálniční odpočívku Ladná (směr Brno)
M. Kabela (architekt)
1982 Ladná