Záznamy

Zadání odpovídá 599 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
15803
Kniha šťastného dětství 1981 Praha
14077
Plastická zeď 1972 Praha
14542
Odpočinek
Josef Šimek (hlavní autor)
Jan Stašek (*1945) (další autor)
1974 Praha
14146
Výtvarná výzdoba sídliště Hornoměcholupská (1 plastika) – Praha 10 1972 Praha
14388
Plastika "Dotek" pro bazén na sídlišti Hornoměcholupská – Praha 10 1973 Praha
16015
Keramické plastiky pro dětskou nemocnici 1976 Praha
14782
Reliéf v průčelí základní školy 1965–1967 Praha
22281
Soubor plastik na terase kavárny Rostov 1977 Praha
19942
Plastiky "Strom" a "Balvany" pro sídliště Chmelnice 1968–1970 Praha
14543
Strom života
Jindřiška Radová (*1925) (hlavní autor)
1974 Praha
15172
Lev 1978 Praha
22279
Dekorace atria budovy Koospolu 1974 Praha
17522
Květina 1987 Praha
17525
Motýl 1986 Praha
14389
Slunce 1973 Praha
21202
Kovaná figurální výzdoba v nemocnici v Motole druhá polovina 70. let Praha
16011
Plastika "Péče o děti" pro nemocnici v Motole 1977 Praha
20504
Socha Matka před Fakultní nemocnicí Motol 1974 Praha
25508
Fontána se sochou dívky pro Výzkumný ústav pozemních staveb 1967 Praha
25509
Plastický obraz s mozaikou pro Výzkumný ústav pozemních staveb druhá polovina 60. let Praha