Záznamy

Zadání odpovídá 572 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
25761
Clone of Mříže do provozního dvora v zámku Troja
Jaromír Bruthans (*1943) (hlavní autor)
1989 Praha
13633
Mříže do provozního dvora v zámku Troja
Jaromír Bruthans (*1943) (hlavní autor)
1989 Praha
16369
Znovuzrození 1983 Praha
21595
Pomona
J. Dušek (hlavní autor)
1967–1968 Praha
23541
Památník Obětem pražského povstání na Barrandovských skalách 1988 Praha
21420
Kinetická plastika "Pohyb hmoty" v areálu ubytovny Federálního ministerstva zahraničního obchodu 1984 Praha
21105
Mozaika Velké posluchárny ČVUT 1977 Praha
24214
Mladý život 1961 Praha
15172
Lev 1978 Praha
22279
Dekorace atria budovy Koospolu 1974 Praha
16391
Rozhovor
Stanislav Hanzík (*1931) (hlavní autor)
Milan Vácha (*1944) (další autor)
Pavel Kupka (*1936) (architekt)
Otakar Kuča (*1927) (architekt)
1983 Praha
15717
Radostný den
Jan Hána (1927–1994) (hlavní autor)
Josef Karlík (*1941) (další autor)
1978–1981 Praha
17217
Pískovcová plastika Dukla na stanici metra Dukelská (Nové Butovice)
Milan Vácha (*1944) (hlavní autor)
1988 Praha
17215
Dvě komorní plastiky Dvojice a Čekání pro stanici metra Dukelská (Nové Butovice)
Jiří Volf (*1944) (hlavní autor)
1988 Praha
17541
Objekt s figurálními reliéfy pro VŠ koleje
Olbram Zoubek (1926–2017) (hlavní autor)
1987 Praha
20879
Fontána s plastikami fauna a víly ve stanici metra Vltavská 1982–1984 Praha
17538
Plastika před základní školou
Josef Klimeš (1928–2018) (hlavní autor)
1987 Praha
17188
Plastika Sova před základní školou na Jižním Městě
E. Prošek (architekt)
1985 Praha
17179
Jaro
Jiří Genzer (*1953) (další autor)
1986 Praha
17424
Tenista
Ladislav Janouch (*1944) (hlavní autor)
Josef Kales (*1934) (architekt)
Zdeněk Fridrich (*1949) (další autor)
K. Viktorin (další autor)
M. Müller (další autor)
1986 Praha