Záznamy

Zadání odpovídá 603 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
16749
Křídla
Jiří Novák (1922–2010) (hlavní autor)
Jiří Novotný (1943) (další autor)
1987 Praha
16750
Emblém a písmová deska - bronz a tombak - v ubytovně Federálního ministerstva spojů Na chmelnici – Praha 3
Miroslav Mlynář (*1938) (hlavní autor)
1987 Praha
20510
Matka a syn datace se vztahuje ke stavbě polikliniky Praha
17489
Keramický obklad, emblém na fasádě a nápis "Zimní stadion" v Braníku
O. Cibulka (architekt)
1987 Praha
20509
Volná plastika u dětského oddělení polikliniky v Praze-Břevnově datace se vztahuje ke stavbě polikliniky Praha
20508
Mozaika pro polikliniku datace se vztahuje ke stavbě polikliniky Praha
23540
Zastřešení schodiště u Barrandovského mostu
Karel Filsak (architekt)
1989 Praha
14837
Rodina 1977 Praha
15803
Kniha šťastného dětství 1981 Praha
14077
Plastická zeď 1972 Praha
14542
Odpočinek
Josef Šimek (hlavní autor)
Jan Stašek (*1945) (další autor)
1974 Praha
14146
Výtvarná výzdoba sídliště Hornoměcholupská (1 plastika) – Praha 10 1972 Praha
14388
Plastika "Dotek" pro bazén na sídlišti Hornoměcholupská – Praha 10 1973 Praha
16015
Keramické plastiky pro dětskou nemocnici 1976 Praha
14782
Reliéf v průčelí základní školy 1965–1967 Praha
22281
Soubor plastik na terase kavárny Rostov 1977 Praha
19942
Plastiky "Strom" a "Balvany" pro sídliště Chmelnice 1968–1970 Praha
14543
Strom života
Jindřiška Radová (*1925) (hlavní autor)
1974 Praha
15172
Lev 1978 Praha
22279
Dekorace atria budovy Koospolu 1974 Praha