Záznamy

Zadání odpovídá 19 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
15596
Skulptura Oddych před vstupem do polikliniky
Ivan Tlášek (*1951) (další autor)
ing. arch. J. Jánský (další autor)
1981 Praha
16166
Lidová píseň 1982 Praha
20762
Kašna u výstupu stanice metra Kačerov 1972 Praha
16011
Plastika "Péče o děti" pro nemocnici v Motole 1977 Praha
18565
Červený květ 1970 Praha
15446
Prameník pro exteriér Paláce kultury 1980 Praha
15750
Čtyři keramické žardiniéry pro sportovní areál TJ Tatra Smíchov
Petr Zeman (*1945) (další autor)
1981 Praha
15679
Svlékání 1981 Praha
15222
Radostný život 1979 Praha
2591
Socha "Jabloňový květ" před poliklinikou n. p. Petrochemie
O. Cibulka (další autor)
1976 Litvínov
24870
Ležící žena 1969 Chomutov
2163
Skulptura "Chléb" v areálu sila
B. Vyskočil (architekt)
Bohumír Čech (*1947) (další autor)
1979 Milín
24670
Lidová píseň 1976 Český Brod
964
Bronzová busta Jana Amose Komenského před ZDŠ 1978 Herálec
15753
Mramorová plastika Květ v kašně atria Automobilového a technického centra SSSR ve Stodůlkách
J. Kačer (další autor)
1981 Praha
23767
Kanec 1956 Praha
24725
Lidová píseň 1985 Seč
17434
Země 1986 Praha
15771
Podíl mládeže na rozvíjení internacionalismu a světového míru
P. Siegel (další autor)
1981 Praha