Záznamy

Zadání odpovídá 77 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
11592
Klidové herní prvky
L. Berčík (architekt)
1987 Ústí nad Labem
11594
Herní prvek - želva
Karel Kučera (*1930) (hlavní autor)
1987 Ústí nad Labem
11593
Skákací panák na dětském hřišti
M. Jarkovská (hlavní autor)
L. Berčík (architekt)
1987 Ústí nad Labem
6636
Pocta dělnosti severních Čech 1985 Ústí nad Labem
24863
Soubor zahradních plastik v mateřské škole 1963–1969 Ústí nad Labem
25111
Dva reliéfy v parteru bytového domu v Ústí nad Labem 1963–1964 Ústí nad Labem
20506
Plastika v průčelí Kulturního domu v Ústí nad Labem 1963–1965 Ústí nad Labem
25115
Sousoší u vstupu do letního kina 1965 Ústí nad Labem
6646
Poutač pro ZOO "Slon"
Ivan Špirk (*1951) (hlavní autor)
Rudolf Riedlbauch (*1944) (další autor)
1985 Ústí nad Labem
22673
Sluneční hodiny 1962–1965 Ústí nad Labem
20841
Fontána se sochou symbolizující nerostné bohatství Severočeského kraje 1962–1963 Ústí nad Labem
19634
Danae 1966–1967 Ústí nad Labem
7069
Emblém před Tranzitní ústřednou spojů
Jiří Novotný (*1943) (hlavní autor)
1972–1983 Ústí nad Labem
9185
Běžící děti 1977 Ústí nad Labem
25256
Pomník Klementa Gottwalda 1971 Ústí nad Labem
2575
Rodina 1976 Ústí nad Labem
21574
Skulptura před Palácem Justice
Stanislav Vajce (*1935) (hlavní autor)
1967–1970 Ústí nad Labem
21043
Pelikán
Josef Vanča (1908–1988) (hlavní autor)
1964 Ústí nad Labem
22715
Pomník osvobození Rudou armádou 1955 Ústí nad Labem
9460
Domovní znamení pro mateřskou školu
Josef Vanča (1908–1988) (hlavní autor)
1974 Ústí nad Labem