Záznamy

Zadání odpovídá 18 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
20933
Pomník Rudolfu Lincovi
František Radvan (*1922) (hlavní autor)
1963 Rakovník
249
Bronzová pamětní deska Jaromíra Vošáhlíka
Josef Pavlíček (1925) (hlavní autor)
1978 Rakovník
380
Pamětní deska pplk. Lysovolenka 1980 Rakovník
381
Pamětní deska pro Dělnický dům
Jiří Tuček (*1939) (hlavní autor)
1980 Rakovník
2216
Reliéf Život
Josef Dušek (1938) (hlavní autor)
1979 Rakovník
6432
Horizontální reliéf před učilištěm TOS
Pavel Přikryl (*1940) (hlavní autor)
1985 Rakovník
23143
Pomník bratří Burianů 1952 Rakovník
20934
Pamětní deska Rudolfu Lincovi
František Radvan (*1922) (hlavní autor)
1971 Rakovník
21048
Pomník Klementa Gottwalda 1976–1980 Rakovník
23102
Busta Václava Rabase 1981 Rakovník
21829
Pamětní deska Emila Buriana 1976 Rakovník
20932
Plameňáci
František Radvan (*1922) (hlavní autor)
1968 Rakovník
1991
Plastika "Pionýrka" pro základní školu 1981 Rakovník
2214
Reliéf "Rodina" u vstupu do nemocnice
Milan Benda (*1941) (další autor)
J. Jaroš st. (architekt)
Jan Jaroš (architekt)
1979 Rakovník
1990
Sedící chlapec 1981 Rakovník
4965
Řecký oheň
Karel Jungwirt (1927-1995) (hlavní autor)
1982 Rakovník
2219
Obilí
Jan Hričák (*1941) (hlavní autor)
1979 Rakovník
23096
Pomník Josefa Kholla
František Radvan (*1922) (hlavní autor)
1969–1970 Rakovník