Záznamy

Zadání odpovídá 39 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
23466
Plastika s funkcí dětské prolézačky 1965 Šumperk
24851
Pomník Klementa Gottwalda 1958 Šumperk
21165
Vývěsní štíty obchodního domu Jednota
V. Gajdoš (spoluautor)
neuvedeno Šumperk
24197
Reliéf "Divadlo" na portál divadla 1964 Šumperk
23461
Mříže v průčelí Vlastivědného muzea v Šumperku 1972 Šumperk
1819
Mládí 1977 Šumperk
23460
Reliéfní mozaiky "Mateřství" a "Kůň"
Jiří Eisler (*1927) (hlavní autor)
1960–1970 Šumperk
23686
Pohyb vody 1980 Šumperk
12361
Keramický sloup "Kostky" v areálu jeslí
Jiří Myszak (1925–1990) (hlavní autor)
Tibor Tarkányi (architekt)
1983 Šumperk
19843
Reliéf "Symbol strany" 1977 Šumperk
20491
Výtvarně architektonické řešení busty T.G.M 1990 Šumperk
23467
Reliéf "Školáci" pro základní školu 1967 Šumperk
3583
Pamětní deska dělnického hnutí
Luděk Bartůněk (*1928) (hlavní autor)
1976 Šumperk
9858
Jezinka
Jiří Jílek (1925–1981) (hlavní autor)
1977 Šumperk
5124
Matka bojující
Jan Hána (1927–1994) (hlavní autor)
1980–1982 Šumperk
4411
Dar země 1974–1975 Šumperk
23632
Májový pozdrav
Jiří Jílek (1925–1981) (hlavní autor)
1967 Šumperk
12360
Šumperská krajina 1983 Šumperk
22645
Výtvarně řešený nápis pro polikliniku 1985 Šumperk