Sousoší „Rodina” umístěné před budovou Domu rekreace ROH

Číslo záznamu 11030
Název Sousoší „Rodina” umístěné před budovou Domu rekreace ROH
Autor (autoři) díla
Investor Ústřední rada odborů, Praha 3, nám. A. Zápotockého 2
3/2024, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Bystrc
Ulice čp. / č. o.
Přístavní 1064/ 38
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je osazeno na parkovišti před bývalým Domem rekreace ROH (dnes hotel Orea Resort Santon Brno), nad schodištěm z přístaviště.
Výška 240cm
Další rozměry Převzato z literatury. Rozměry podstavce: v. 235 cm, š. 80 cm, h. 180 cm.
Datace realizace 1989
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 13.03.2024)
Popis poškození Bronz je pokrytý korozními produkty a prachovými usazeninami.
Související objekty
Prameny

Vzpomínky Josefa Mičánka vydané jen pro rodinu a přátele: Josef Mičánek, Rodné Lažany, nedat. (po roce 2004), kat. č. 2.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 14.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2024, KK
3/2024, KK
3/2024, KK
3/2024, KK
3/2024, KK
3/2024, KK
3/2024, KK
Archivní fotodokumentace
Josef Mičánek, Rodné Lažany, nedat. (po roce 2004), kat. č. 2.
ZpracovalTomáš Řepa, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová