Záznamy

Zadání odpovídá 9 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
11030
Sousoší „Rodina” umístěné před budovou Domu rekreace ROH 1989 Brno
19393
Emblém závodu EJM na provozní budovu 1984 Brno
12095
Náhrobek Jiřího Krohy 1983 Brno
3102
Reliéf na průčelí lékárny 1976 Rájec-Jestřebí
21841
Pylon pro obchodní dům Prior 1968 Karviná
13179
Pomník Františka Šmída 1989 Malé Hradisko
8140
Sedící žena 1982 Vyškov
11926
Kamenná mozaika 1969 Valašské Meziříčí
4298
Deska se znakem Adamova
Karel Volavý (1929–2006) (hlavní autor)
1979 Adamov