Náhrobek Jiřího Krohy

Číslo záznamu 12095
Název Náhrobek Jiřího Krohy
Autor (autoři) díla
Investor NV města Brna
01/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Štýřice
Ulice čp. / č. o.
Vídeňská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Náhrobek je situován ve vnitřním kruhu čestného pohřebiště na Ústředním hřbitově města Brna.
Výška 195cm
Šířka 65cm
Hloubka 55cm
Datace realizace 1983
Typ
  • náhrobek
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • žula
  • další anorganické materiály
    • umělý kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav dobrý (ke dni 12.01.2022)
Popis poškození Pomník je v dobrém stavu.
Související objekty
Text hesla

Hranolová socha odkazující se k pravěkým menhirům je zvětšeným dílem Jiřího Krohy. Její model měla na starosti brněnská sochařka Sylva Lacinová - Jílková. Soutěž na podobu hrobového místa vyhráli architekti Kurial a Košutek. Nakonec byl ale na doporučení Svazu architektů ČSR dopracován původní návrh Zdeňka Denka z roku 1974, který akci vedl jako projektant. Ing. Karel Volavý dohlížel na realizaci, na které se podíleli zbývající členové týmu. Sochařka Sylva Lacinová - Jílková vytvořila zvětšený model Krohovy sochy, podle kterého mohla být zhotovena konečná socha. Ostatní umělci pracovali na podobě soklu a desce s umělcovým podpisem.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1982 - 1983, inv. č. 62, 17. 1. 1983, 7. 3. 1983, 21. 3. 1983, 11. 4. 1983, 6. 6. 1983.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 79.

Památník Jiřímu Krohovi, Československý architekt XXIX, č. 16, s. 1 a 4.

Milena Flodrová, Brněnské hřbitovy, Brno 1992, s. 30.

https://www.pamatkovykatalog.cz/nahrobek-jiriho-krohy-18089820, vyhledáno 13. 6. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
5/2022 KK
Archivní fotodokumentace
Dcera J. Krohy u hrobu (Památník Jiřímu Krohovi, Československý architekt XXIX, č. 16, s. 4.)
Pietní akce k uctění památky J. Krohy (Památník Jiřímu Krohovi, Československý architekt XXIX, č. 16, s. 4.)
Památník Jiřímu Krohovi, Československý architekt XXIX, č. 16, s. 4.
ZpracovalLucie Prchalová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová