Pamětní deska Pankráce Krkošky ke 100. výročí založení deníku Rovnost

Číslo záznamu 12154
Název Pamětní deska Pankráce Krkošky ke 100. výročí založení deníku Rovnost
Autor (autoři) díla
Investor NV města Brna
02/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Zábrdovice
Ulice čp. / č. o.
Bratislavská 200/ 13
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Deska je instalována na zkoseném nároží domu na styku ulic Bratislavské a Příčné, kde původně sídlila redakce deníku Rovnost.
Další rozměry Neměřeno.
Datace realizace 1983
Jiná datace 1985 slavnostní odhalení
Typ
  • pamětní deska
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 10.02.2022)
Popis poškození Pamětní deska je pokrytá vrstvou korozních produktů a nečistot.
Související objekty
Text hesla

Bronzová deska zapadá do kontextu Slezákova díla stylem písma, mohutností a celkovým rozvržením objemu. V literatuře je uvedeno, že slavnostní odhalení proběhlo 19. 8. 1985. Podle zápisků ze zasedání Krajské umělecké komise na ní manželé Slezákovi pracovali od orku 1980 a hotova byla v roce 1983. Realizace do bronzu se ujal Gustav Morávek.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979 - 80, inv. č. 54, 6. 10. 1980, 17. 11. 1980.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1980 - 81, inv. č. 57, 15. 12. 1980.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1981 - 82, inv. č. 60, 30. 11. 1981, 18. 1. 1982, 5. 4. 1982, 19. 4. 1982, 13. 7. 1982, 6. 9. 1982.

Literatura

Jitka Boučková, Miloš Slezák. Medaile, plakety, drobná plastika, 1971–1979, Pardubice 1979 (kat. výst.), nestr.

Milena Flodrová - Miroslava Menšíková, Pamětní desky a pomníky v Brně. Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna, Brno 2004, s. 14 - 15.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=77, vyhledáno 10. 2. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
02/2022, KK
02/2022, KK
02/2022, KK
02/2022, KK
02/2022, KK
02/2022, KK
02/2022, KK
Archivní fotodokumentace
Jitka Boučková, Miloš Slezák. Medaile, plakety, drobná plastika, 1971–1979, Pardubice 1979 (kat. výst.), nestr.
ZpracovalLucie Prchalová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová