Žulová plastika pro vstupní část administrativní budovy stát. podniku Výtahy

Číslo záznamu 16182
Název Žulová plastika pro vstupní část administrativní budovy stát. podniku Výtahy
Autor (autoři) díla
Investor Výtahy Praha
lš, Sochy v architektuře (Povídání se sochařem Vladimírem Kýnem), Umění a řemesla, 1989, č. 3, s. 61-64.
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Košíře
Ulice čp. / č. o.
Pod Kotlářkou 151/ 3
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění při vstupu do budovy (dnes Europrint), částečně viditelé z ulice Pod Kotlářkou
Výška 180cm
Šířka 250cm
Hloubka 150cm
Datace realizace 1980
Typ
 • dekorativní stěna
Materiál
 • další anorganické materiály
  • beton
 • kámen
  • žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav dobrý (ke dni 18.06.2019)
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 14.

lš, Sochy v architektuře (Povídání se sochařem Vladimírem Kýnem), Umění a řemesla, 1989, č. 3, s. 61-64.

Archivní fotodokumentace
Pozůstalost Vladimíra Kýna a Jaroslavy Lukešové v držení syna Zdeňka Lukeše
Pozůstalost Vladimíra Kýna a Jaroslavy Lukešové v držení syna Zdeňka Lukeše
Pozůstalost Vladimíra Kýna a Jaroslavy Lukešové v držení syna Zdeňka Lukeše
Pozůstalost Vladimíra Kýna a Jaroslavy Lukešové v držení syna Zdeňka Lukeše
lš, Sochy v architektuře (Povídání se sochařem Vladimírem Kýnem), Umění a řemesla, 1989, č. 3, s. 61-64.
ZpracovalTomáš Řepa, Andrea Jakubcová, Kristýna Rysová
Fotografoval