Záznamy

Zadání odpovídá 21 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
16627
Keramické objekty terasových stupňů Hlávkova mostu
Aleš Werner (*1952) (hlavní autor)
Stanislav Hubička (*1930) (další autor)
1983 Praha
14318
Bronzové desky pro most Kl. Gottwalda 1973 Praha
15373
Výtvarně-architektonické řešení prostoru před budovou Ministerstva zemědělství
Václav Šerák (*1931) (hlavní autor)
Jan Hausner (1922–1987) (další autor)
Zdeněk Lešetický (architekt)
Aleš Werner (*1952) (další autor)
1980 Praha
16988
Podzim 1984 Praha
16957
Pamětní deska s bustou Leoše Janáčka 1984 Praha
16811
Fontána v Celetné ulici
ing. L. Svoboda (hlavní autor)
Petr Krejčí (*1943) (další autor)
Jaroslav Bursík (*1937) (další autor)
1988 Praha
15751
Dvě vlajkové žerdě pro Automobilové a technické centrum SSSR ve Stodůlkách
Stanislav Hubička (*1930) (hlavní autor)
Milan Nedvěd (*1930) (spoluautor)
1981 Praha
16626
Keramické ztvárnění kolektoru na předmostí Hlávkova mostu
Aleš Werner (*1952) (hlavní autor)
1983 Praha
16182
Žulová skulptura pro vstupní část administrativní budovy stát. podniku Výtahy 1980 Praha
12954
Bronzová figurální plastika „Člověk a voda” prostor před budovou Severočeských vodovodů a kanalizací
Jiří Babíček (*1930) (hlavní autor)
Štěpán Axman (*1956) (další autor)
Tomáš Waller (*1956) (další autor)
1989 Liberec
15717
Radostný den
Jan Hána (1927–1994) (hlavní autor)
Josef Karlík (*1941) (další autor)
1978–1981 Praha
17424
Tenista
Ladislav Janouch (*1944) (hlavní autor)
Josef Kales (*1934) (architekt)
Zdeněk Fridrich (*1949) (další autor)
K. Viktorin (další autor)
M. Müller (další autor)
1986 Praha
17182
Mládí
Jan Bartoš (*1947) (hlavní autor)
Jiří Genzer (*1953) (další autor)
1985 Praha
21273
Vrata hřbitova ve Vokovicích
Stanislav Hubička (*1930) (hlavní autor)
První polovina 70. let. Praha
15374
Mostaři 1980 Praha
15753
Mramorová plastika Květ v kašně atria Automobilového a technického centra SSSR ve Stodůlkách
J. Kačer (další autor)
1981 Praha
15754
Bronzová orientační deska pro areál Automobilového a technického centra SSSR ve Stodůlkách 1981 Praha
16629
Výtvarné řešení soklů pro sousoší Hlávkova mostu 1983 Praha
16628
Betonový medailon architekta Janáka pro Hlávkův most 1983 Praha
22211
Reliéf architekta Josefa Hlávky - Hlávkův most 1984 Praha