Sgrafito s motivem ptáka a vinných hroznů II pro divadlo Jitřenka na sídlišti Tučkova

Číslo záznamu 17115
Název Sgrafito s motivem ptáka a vinných hroznů II pro divadlo Jitřenka na sídlišti Tučkova
Autor (autoři) díla
10/2016 LM
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Tučkova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění 14 sgrafit je umístěno ve dvoře obytného komplexu Tučkova na budově divadla Jitřenka (dnes Polárka), v pásu pod římsou přízemní stavby. Tato dvě pole se nachází jako 2. a 3. pole zleva.
Výška 50cm
Šířka 120cm
Datace realizace 1956
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav poškozeno (ke dni 04.10.2016)
Popis poškození Povrch ztmavlý, povrchové nečistoty, stopy po působení vodních srážek, omítka lokálně popraskaná, vrchní vrstva omítky (intonako) se lokálně uvolňuje od vrstvy spodní (arriccio). Místy vrchní vrstva omítky odpadla.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

V pramenech citovaných Janou Kořínkovou je zmíněno 16 sgrafitových polí, stejně jako na protější budově mateřské školy. Dnes je jich tu pouze 14. Sgrafita jsou uspořádána ve stranově převrácených dvojicích, mezi které jsou vložená pole s motivy hudby (zastoupeno houslemi) a divadla (maska).

Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 55.

Literatura

Vladimír Šlapeta - Renata Vrabelová, Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949 - 2000, Praha 2019, s. 172 - 173.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d057-obytny-soubor-s-materskou-skolou-a-d..., vyhledáno 1. 2. 2024.

Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2016 LM
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
ZpracovalLuboš Machačko, Klára Kořanová
FotografovalLuboš Machačko, Klára Kořanová