Dekorativní stěna s barevným obkladem na ulici Šrámkově

Číslo záznamu 18735
Název Dekorativní stěna s barevným obkladem na ulici Šrámkově
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
7/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Šrámkova 431/ 13
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Stěna je ohrazením dětského hřiště na ulici Šrámkova.
Výška 280cm
Šířka 1480cm
Hloubka 60cm
Datace realizace 1964
Typ
  • architektonický objekt
  • dekorativní stěna
  • mozaika
Materiál
  • další anorganické materiály
    • zdivo
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav dobrý (ke dni 28.07.2023)
Popis poškození V roce 2008 zrestauroval dílo Jiří Marek ml.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95–103.

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 297.

Adam Guzdek, Brněnský fenomén Lesná, Brno 2021, s. 176 - 177.

Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 97 
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 297.
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová