Záznamy

Zadání odpovídá 13 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
23775
Plastika "Mrtvý pták" pro okrskové středisko Obzor ve III. okrsku sídliště Lesná 1969 Brno
7068
Plastika "Spojení" 1969 Brno
25403
Dekorativní stěna "Vlna" 1966–1967 Brno
25404
Dekorativní stěna u dětského hřiště na Blažkově ulici 1968–1969 Brno
18735
Dekorativní stěna s barevným obkladem na ulici Šrámkově 1964 Brno
9774
Skulptura "Balvan" pro občanské centrum Polana ve II. okrsku sídliště Lesná 1965 Brno
3481
Reliéfní stěna pro sportovní areál TJ Tesla 1978–1982 Brno
23776
Dekorativní stěna u dětského hřiště na Slavíčkově ulici 1969 Brno
5336
Dekorativní stěna u dětského hřiště na ulici Nezvalově 1966 Brno
25444
Dekorativní stěna 1967–1969 Brno
11033
Slunečnice 1989 Brno
7335
Sedící žena 1988 Brno
24062
Socha Rudoarmějce 1970 Břeclav