4 medailony

Číslo záznamu 18768
Název 4 medailony
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Výškovická 2651/ 113
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění u vstupu do restaurace v patře kina (schodiště z bočního průčelí, z ulice Kosmonautů)
Výška 160cm
Šířka 160cm
Další rozměry 4 kruhové terče, každý o průměru 80 cm
Datace jednání v komisi 19671970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Typ
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • litina
Stav poškozeno (ke dni 25.12.2016)
Popis poškození povrchová koroze
Související objekty
Text hesla

polychromované železo; Šťastná omylem určila jako autora Čmerdu

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 17. 1. 1967

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 2. 4. 1968

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 5. 5. 1970

Literatura

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/645 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Roman Polášek 2015
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalRoman Polášek