Fontána

Číslo záznamu 18803
Název Fontána
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Výškovická
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění předprostor kina Luna
Výška 500cm
Datace jednání v komisi 19691971
Datace realizace 1971
Datace kolaudace 1971
Typ
 • fontána / kašna / vodní prvek
 • socha / sousoší
Materiál
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • hliník a slitiny
   • hliník
  • železo a slitiny
   • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 25.12.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

plastika ve fontáně měla být původně poměděna, ale nakonec přistoupeno k oplechování hliníkem, rovněž nádrž měla být původně kruhová, ale realizována jako čtvercová; kašna byla doplněna osvětlením v ústředním prostoru mezi trubicovitými útvary; investor (Městský investorský útvar) projevil uspokojení s realizovaným dílem; plastika opravena 2015 (zchátralé hliníkové plechy nahrazeny nerezem) a instalována do nového prostředí (problematické jsou nové vodní trysky, které byly z ústředního prostoru mezi trubkami kašny přemístěny do okolí vlastní plastiky)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 1. 7. 1969

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 25. 8. 1970, 8. 9. 1970, 22. 9. 1970

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 22. 12. 1971

Rozhovor s Lumírem Čmerdou v roce 2014.

Literatura

Jakub Ivánek a Svatava Urbanová, Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace, Ostrava 2017.

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/653 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
foto Roman Polášek 2015
foto Roman Polášek 2015
Archivní fotodokumentace
JI 2013
JI 2013
Galerie výtvarného umění v Ostravě, dokumentace monumentálních realizací, foto: Petr Sikula, 80. léta 20. století
Galerie výtvarného umění v Ostravě, dokumentace monumentálních realizací, foto: Petr Sikula, 80. léta 20. století
archiv Vítkovice, a. s.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek, Petr Sikula