Výtvarné řešení hlavní fasády kina, reklamní prvek a nápis Kino Luna

Číslo záznamu 18804
Název Výtvarné řešení hlavní fasády kina, reklamní prvek a nápis Kino Luna
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava - Potraviny Ostrava
fasáda kina po dokončení (asi v roce 1970), Archiv města Ostravy, foto Petr Sikula
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Výškovická 2651/ 113
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění hlavní fasáda kina Luna
Datace jednání v komisi 19671970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Typ
  • nápis / reklamní prvek / poutač
  • obklad
Materiál
  • kámen
    • břidlice
  • sklo
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

komise vyslovila uznání s koncepčním zvládnutím celku; součástí dvou samostatných zakázek reklamní prvek, plakátovací stěna, řešení fasády (Městský investorský útvar) a nápis Kino Luna (investorem Potraviny Ostrava); hlavní fasáda byla provedena jako vertikální reliéf z břidlicového kamene a doplněna nevelkým „květinovým“ motivem z kovu (a skla?); v 70. či 80. letech tato fasáda nahrazena oplechováním (kov na bázi kortenu), opět s reliéfně vertikálním členěním; tato druhá fasáda byla odstraněna při opravě kina v roce 2014 a nahrazena plochým řešením střídajícím pouze černé a šedé pásy umělohmotného obkladu, navíc s designově zcela nevhodným nápisem; Čmerda, ač v archivních materiálech uváděn jako jediný autor, dle vlastního vyjádření vytvořil pouze neonový nápis nad vchodem (honorář 15 000 Kčs) a plakátovací stěnu s osvětlením (za výtvarné řešení fasády však měl obdržet 56 600 Kčs, což se nezdá přiměřené); autorství břidlicového obkladu a květinového útvaru nejasné, možná dílo samotného architekta Firly, který však nefiguroval v oficiálních dokladech

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 17. 1. 1967

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 1. 7. 1969, 4. 11. 1969

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 10. 3. 1970, 7. 4. 1970, 30. 6. 1970, 8. 9. 1970, 3. 11. 1970

Rozhovor s Lumírem Čmerdou v roce 2014.

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/647 (citováno 9. 10. 2016).

Jakub Ivánek a Svatava Urbanová, Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace, Ostrava 2017.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
Archivní fotodokumentace
Archiv města Ostravy, foto Petr Sikula 70. léta 20. století
fasáda kina v 80. letech 20. století, Archiv města Ostravy, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
JI 2013
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Petr Sikula