Reliéf "Slunečnice" a "Páv" pro prostor mezi domy na ulici Barvy

Číslo záznamu 19982
Název Reliéf "Slunečnice" a "Páv" pro prostor mezi domy na ulici Barvy
Autor (autoři) díla
Tamara Divišková (*1934) (hlavní autor)
M. Nekulová (další autor)
Marcela Ježková (architekt)
Investor Investprojekt Brno
1/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Barvy
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je osazeno na západní vnější stěně krytého přístřešku na popelnice. Na jižní stěně se nacházel další reliéf již zničený.
Výška 155cm
Šířka 100cm
Další rozměry Rozměry zaniklého reliéfu: v. 200 cm, š. 250 cm.
Datace realizace 1977
Typ
  • reliéf
Materiál
  • keramika
    • kamenina
      • poštorenská kamenina
Stav dobrý (ke dni 06.01.2023)
Popis poškození "Slunečnice" je v dobrém stavu bez nánosu prachových usazenin. "Reliéf páva" až na nepatrné zbytky zcela opadal ze stěny.
Související objekty
Text hesla

Zachované dílo je uváděné jako Slunce, ale sama autorka je označuje za Slunečnici a zaniklý reliéf jako Páva.

Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976 - 1977, II. díl, Praha 1977, s. 247.

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95 – 103.

Adam Guzdek, Brněnský fenomén Lesná, Brno 2021, s. 176 - 177.

https://tamara-diviskova.webnode.cz/album/fotogalerie/#pav-jpg, vyhledáno 22. 8. 2023.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d018-glazovany-keramicky-relief-slunce, vyhledáno 20. 8 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 100.
Fotoarchiv Tamary Diviškové
Fotoarchiv Tamary Diviškové
ZpracovalEliška Špotová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová