Reliéf "Kohout" a "Slunečnice" pro prostor mezi domy na ulici Barvy

Číslo záznamu 9588
Název Reliéf "Kohout" a "Slunečnice" pro prostor mezi domy na ulici Barvy
Autor (autoři) díla
Tamara Divišková (*1934) (hlavní autor)
M. Nekulová (další autor)
Marcela Ježková (architekt)
Investor Investprojekt Brno
1/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Barvy
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Reliéf zdobí jižní venkovní stěnu krytého přístřešku na popelnice.
Výška 200cm
Šířka 255cm
Datace realizace 1977
Typ
  • reliéf
Materiál
  • keramika
    • kamenina
      • poštorenská kamenina
Stav dobrý (ke dni 06.01.2023)
Popis poškození "Kohout" je očištěn a v dobrém stavu, "Slunečnice" zcela zanikla.
Související objekty
Text hesla

Zachovaný reliéf najdeme v literatuře jako Páva. Autorka o něm mluví jako o Kohoutovi.

Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976 - 1977, II. díl, Praha 1977, s. 247.

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95 – 103.

Adam Guzdek, Brněnský fenomén Lesná, Brno 2021, s. 176 - 177.

https://tamara-diviskova.webnode.cz/album/fotogalerie/#pav-jpg, vyhledáno 20. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
značky na jednotlivých dílech (1/2023, KK)
značky na jednotlivých dílech (1/2023, KK)
značky na jednotlivých dílech (1/2023, KK)
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 100.
Fotoarchiv Tamary Diviškové
Fotoarchiv Tamary Diviškové
Fotoarchiv Tamary Diviškové
ZpracovalMariana Horáková, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová