Plastika "Mrtvý pták" pro okrskové středisko Obzor ve III. okrsku sídliště Lesná

Číslo záznamu 23775
Název Plastika "Mrtvý pták" pro okrskové středisko Obzor ve III. okrsku sídliště Lesná
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
10/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Filova 260/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sochařská realizace je umístěna v atriu střediska Obzor na sídlišti Brno-Lesná.
Výška 416cm
Šířka 193cm
Hloubka 300cm
Datace jednání v komisi 19681969
Datace realizace 1969
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav dobrý (ke dni 10.10.2022)
Popis poškození Sousoší je v současné době ve špatném technickém stavu. V r. 2008 došlo na popud Magistrátu města Brna k restaurování většiny realizací v sídlištním komplexu, ale vlastník střediska Obzor, IMOS development a.s., opakovaně odmítl investici do rekonstrukce plastiky. Po roce 2020 došlo k přestavění nákupního střediska a socha dostala nový nátěr.
Související objekty
Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1. pol. 1968, 20. 5., 3. 6.

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 2. pol. 1966, 19. 10., 7. 11., 21. 11.

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Čubrda Zdeněk, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje. Výstava ke 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou (kat. výst.), Brno 1985, s. 38.

Nina Dvořáková, Ladislav Martínek - Petr Skácel (kat. výst.), Brno 1983.

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 298.

Jaroslav Kačer, Ladislav Martínek (kat. výst.), Brno 1991.

Karel Otto Hrubý - Bohumil Samek, Brno město proměny, Brno 1982.

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95–103.

Adam Guzdek, Brněnský fenomén Lesná, Brno 2021, s. 138 - 139, 176 - 177,  217 - 218.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d030-prostorova-plastika-mrtvy-ptak-ptak, vyhledáno 18. 8. 2022.

http://socharstvi.info/realizace/mrtvy-ptak/, vyhledáno 18. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 98.
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 298.
Karel Otto Hrubý - Bohumil Samek, Brno město proměny, Brno 1982, obr. 229.
Karel Otto Hrubý - Bohumil Samek, Brno město proměny, Brno 1982, obr. 229.
ZpracovalHeda Jakubíková, Klára Kořanová
Fotografoval