Plastika "Mrtvý pták" pro středisko Obzor

Číslo záznamu 23775
Název Plastika "Mrtvý pták" pro středisko Obzor
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
10/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Filova 260/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sochařská realizace je umístěna v atriu střediska Obzor na sídlišti Brno-Lesná.
Výška 416cm
Šířka 193cm
Hloubka 300cm
Datace jednání v komisi 19681969
Datace realizace 1969
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav dobrý (ke dni 10.10.2022)
Popis poškození Sousoší je v současné době ve špatném technickém stavu. V r. 2008 došlo na popud Magistrátu města Brna k restaurování většiny realizací v sídlištním komplexu, ale vlastník střediska Obzor, IMOS development a.s., opakovaně odmítl investici do rekonstrukce plastiky. Po roce 2020 došlo k přestavění nákupního střediska a socha dostala nový nátěr.
Související objekty
Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1. pol. 1968, 20. 5., 3. 6.

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 2. pol. 1966, 19. 10., 7. 11., 21. 11.

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Čubrda Zdeněk, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje. Výstava ke 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou (kat. výst.), Brno 1985, s. 38.

Nina Dvořáková, Ladislav Martínek - Petr Skácel (kat. výst.), Brno 1983.

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 298.

Jaroslav Kačer, Ladislav Martínek. Katalog výstavy. Dům umění města Brna 1991.

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95–103.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d030-prostorova-plastika-mrtvy-ptak-ptak, vyhledáno 18. 8. 2022.

http://socharstvi.info/realizace/mrtvy-ptak/, vyhledáno 18. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 98.
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 298.
ZpracovalHeda Jakubíková, Klára Kořanová
Fotografoval