Fontána v atriu zdravotního střediska

Číslo záznamu 25139
Název Fontána v atriu zdravotního střediska
Autor (autoři) díla
Investor Brnoinvesta Brno
7/2017 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Kohoutovice
Ulice čp. / č. o.
Libušina třída 580/ 4
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kašna je instalována v otevřeném atriu polikliniky Kohoutovice.
Výška 160cm
Šířka 200cm
Hloubka 200cm
Další rozměry Průměr středové kovové koule je zhruba 50 cm a průměr koule spolu se železnými žebry přibližně 80 cm.
Datace realizace 1981
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
    • železo a slitiny
Stav poškozeno (ke dni 16.08.2019)
Popis poškození Železné části korodují. Stopy koroze se objevují i na kovové kouli a kameni. Na žule je patrné biologické napadení (lišejník). V současnosti kašna není funkční.
Související objekty
Text hesla

Práce Ivana Blažka pro Zdravotní středisko zahrnovala nejenom fontánu, ale i zhotovení ozdobných mříží. V atriu se nachází také 6 žardiniér o různé velikosti, jejichž autor není známý.

Prameny

MZA Brno, Fond: B 338 - Jihomoravský krajský národní výbor - odbor výstavby, dodatky, kart. č. 836.

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 77 - 80.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 93.

Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
8/2019, KK
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
6/2024, KK
6/2024, KK
Archivní fotodokumentace
MZA Brno, Fond: B 338 - Jihomoravský krajský národní výbor - odbor výstavby, dodatky, kart. č. 836.
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová, Vladislava Říhová