Dekorativní mříže do podchodu u obchodního centra "A"

Číslo záznamu 3855
Název Dekorativní mříže do podchodu u obchodního centra "A"
Autor (autoři) díla
Ivan Blažek (*1943) (hlavní autor)
Investor Brnoinvesta Brno
MZA Brno, Fond: B 338 - Jihomoravský krajský národní výbor - odbor výstavby, dodatky, kart. č. 836.
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Kohoutovice
Ulice čp. / č. o.
Libušina třída 577/ 17
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Z obou stran uzavírá podchod vedoucí pod Libušinou třídou od pošty k nákupnímu centru. Ústí přímo u Habermannovy plastiky "Sluneční hodiny" a za ní se otevírá pohled na "Hudbu z kosmu" od Silvy Lacinové.
Výška 265cm
Šířka 280cm
Další rozměry Udaný rozměr odpovídá jednomu křídlu mříže.
Datace realizace 1980
Typ
  • mříž
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav poškozeno (ke dni 14.08.2019)
Popis poškození Pohyblivé křídlo na straně u pošty je dnes patrně nefunkční a nahrazuje ho nová nezdobená mříž. Na druhé straně je středové pohyblivé pole také bez dekoru a zřejmě novější. Koroze železa se vyskytuje po celém povrchu objektu.
Související objekty
Prameny

MZA Brno, Fond: B 338 - Jihomoravský krajský národní výbor - odbor výstavby, dodatky, kart. č. 836.

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 77 - 80.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 91.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Strana u nákupního centra (8/2019, KK)
Strana u nákupního centra (8/2019, KK)
Strana u nákupního centra (8/2019, KK)
Strana u nákupního centra (8/2019, KK)
Strana u nákupního centra (8/2019, KK)
Strana u nákupního centra (8/2019, KK)
Strana u nákupního centra - foceno z podchodu (8/2019, KK)
Strana u pošty (8/2019, KK)
Strana u pošty (8/2019, KK)
Strana u pošty (8/2019, KK)
Strana u pošty (8/2019, KK)
Strana u pošty (8/2019, KK)
ZpracovalFrantišek Míček
FotografovalKlára Kořanová