Fontána se sochou dívky pro Výzkumný ústav pozemních staveb

Číslo záznamu 25508
Název Fontána se sochou dívky pro Výzkumný ústav pozemních staveb
Autor (autoři) díla
Investor Výzkumný ústav stavebních hmot
6/2021, ik
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Hostivař
Ulice čp. / č. o.
Pražská 810/ 16
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je umístěna uvnitř areálu, na travnatém prostranství u jezírka, bývalého Výzkumného ústavu pozemních staveb.
Výška 170cm
Další rozměry Zadaná je výška sochy. Šířka a hloubka desky podstavce je 220 x 220 cm. Celková výši poptávce je
Datace jednání v komisi 19611967
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • kámen
Stav dobrý (ke dni 04.06.2020)
Popis poškození Socha je v dobrém stavu, poškozen je betonový podstavec. Vyskytují se v něm praskliny, místy je obnažení zkorodovaná armatura. Na některých místech je znečištěn výluhy z pojiva a lišejníky.
Související objekty
Text hesla

vzešlo z umělecké soutěže vyhodnocené v lednu 1961 (Petrošův návrh vyhrál proti návrhu Ivana Racka); schváleno k realizaci v září 1963 jako "plastika dívky pro vodní nádrž a dolmen"; v září 1967 kolaudováno v ateliéru autora již jen jako "plastika"; záznamy z roku 1966 však nedochovány

předběžný rozpočet díla v roce 1961 byl 52 tisíc Kčs, konečnou cenu při kolaudaci v roce 1967 neznáme

architekt Jaroslav Šmerák

sádrový model sochy se nachází ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, kde nese název Čas a vročení 1961 (https://www.webumenia.sk/cs/dielo/CZE:4RG.S0017)

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 20. 1. 1961, 27. 1. 1961, 20. 10. 1961

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 107, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 13. 11. 1962

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 108, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 12. 9. 1963

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 113, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 29. 9. 1967

Literatura

https://www.webumenia.sk/cs/dielo/CZE:4RG.S0017

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik, nečitelná signatura
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik
6/2021, ik
ZpracovalIrena Kučerová, Jakub Ivánek
FotografovalIrena Kučerová