Plastický obraz s mozaikou pro Výzkumný ústav pozemních staveb

Číslo záznamu 25509
Název Plastický obraz s mozaikou pro Výzkumný ústav pozemních staveb
Autor (autoři) díla
Investor Výzkumný ústav stavebních hmot
6/2021, ik
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Hostivař
Ulice čp. / č. o.
Pražská 810/ 16
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na průčlí budovy v bývalém Výzkumném ústavu pozemních staveb. Pohled na mozaiku z ulice Švehlova je zakryt novější představenou budovou.
Výška 680cm
Šířka 498cm
Další rozměry Výška je stanovena odhadem.
Typ
 • mozaika
 • reliéf
Materiál
 • další anorganické materiály
  • beton
   • plynosilikát
 • sklo
  • prefabrikované skleněné kostky
Stav poškozeno (ke dni 04.06.2020)
Popis poškození Došlo k značné ztrátě mozaikových kostek, a to v ploše i při okrajích mozaiky. Při okrajích mozaiky na obnaženém podkladu dochází k degradaci pojiva. Místy jsou v podkladu patrné vlásečnicové praskliny. Praskliny se vyskytují mezi některými díly mozaiky a mezi mozaikou a stěnou. Došlo také ke korozi kovové armatury, na některých místech je obnažena. Mozaika je znečištěna tzv. městskou špínou.
Související objekty
Text hesla

dle archivních materiálů plynosilikát obložený skleněnou mozaikou, kterou prováděl podnik Železnobrodské sklo dle návrhu předloženého autory komisi v prosinci 1965; komise hodnotila návrh kladně po stránce koncepční barevnosti i uměleckého ztvárnění

předběžný rozpočet v roce 1961 43 tisíc Kčs (bez provedení na fasádě, ale s autorským dohledem)

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 20. 1. 1961, 27. 1. 1961

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 108, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 5. 12. 1963

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 111, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 21. 12. 1965

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2020, ik
6/2020, ik, ztráta kostek, prasklina mezi díly
6/2020, ik, ztráta kostek
6/2020
6/2020, ik, ztráta kostek, degradace podkladu
6/2020, ik, ztráta kostek, degradace podkladu
6/2020, ik, ztráta kostek, degradace podkladu
6/2020, ik
6/2020, ik
6/2020, ik, ztráta kostek, zkorodovaná armatura
6/2020, ik
ZpracovalIrena Kučerová, Jakub Ivánek
FotografovalIrena Kučerová