Výtvarné řešení označení objektu a zadní vstup do areálu Arboreta VŠZ

Číslo záznamu 3209
Název Výtvarné řešení označení objektu a zadní vstup do areálu Arboreta VŠZ
Autor (autoři) díla
Investor Státní statek v Brně - Sadovnické středisko Brno
5/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Černá Pole
Ulice čp. / č. o.
Bieblova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Severní vchod do arboreta je přístupný z třídy Generála Píky. V těsném sousedství probíhá stavba, betonové logo se nachází na stavebním pozemku nové budovy.
Datace realizace 1975
Typ
  • brána / portál
  • emblém / symbol / logo
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • dřevo
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav poškozeno (ke dni 23.05.2022)
Popis poškození Samotný vstup je v pořádku, poškozený je betonový emblém opodál.
Související objekty
Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1974 - 75, inv. č. 38, 3. 2. 1975, 19. 5. 1975, 23. 6. 1975.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 102.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022, KK
8/2023, KK
8/2023, KK
8/2023, KK
8/2023, KK
8/2023, KK
8/2023, KK
8/2023, KK
8/2023, KK
8/2023, KK
Archivní fotodokumentace
Stav ze 30. 10 2021 (https://mapy.cz/zakladni?pano=1&q=lesnick%C3%A1&source=base&id=2365826&pid=75010814&newest=1&yaw=4.634&fov=1.257&x=16.6151764&y=49.2160366&ds=2&z=19)
ZpracovalMarta Balíková, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová