Hudba z kosmu

Číslo záznamu 4914
Název Hudba z kosmu
Autor (autoři) díla
Investor NV města Brna, zastoupený Brnoinvestou, Brno, Brandlova 1
9/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Kohoutovice
Ulice čp. / č. o.
Libušina třída
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění V zatravněném svažitém prostoru parku mezi obytnými domy.
Další rozměry neměřeno
Datace realizace 1985
Typ
 • socha / sousoší
Materiál
 • další anorganické materiály
  • beton
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • měď
    • měděný plech
Stav dobrý (ke dni 15.01.2018)
Popis poškození Dílo bylo restaurováno v roce 2010 na náklady Odboru kultury Magistrátu města Brna, zásah provedl MgA. Bohdan Jeřábek. V současnosti je sokl pokryt korozními produkty mědi.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1982 - 1983, inv. č. 62, 17. 10. 1983.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1983 - 84, inv. č. 64, 2. 4. 1984, 16. 4. 1984, 30. 5. 1984, 18. 6. 1984, 3. 9. 1984.

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 77 - 80.

Literatura

Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 111.
Bronislava Gabrielová, Monumentální tvorba Sylvy Lacinové, Československý architekt XXIX, 1983, č. 8, s. 8.
Kol. autorů, Výtvarné dílo v architektuře, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 343–355.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 20.
Jana Kořínková - Marika Kupková - Markéta Žáčková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / To brighten Up and Make It Special. Fine Arts in the Space of Brno Housing Estates (kat. výst.), Brno 2012.
Přehled opravených výtvarných děl a objektů drobné architektury v roce 2010, Magistrát města Brna, https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kult... (vyhledáno 16. 1. 2018).

https://www.bohdanjerabek.cz/index.php/2013-11-15-16-41-10/2013-11-15-21..., vyhledáno 13. 1. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Michaela Dvořáková 2012
foto Michaela Dvořáková 2012
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
Archivní fotodokumentace
Soukromý archiv Jaroslava Černého
Soukromý archiv Jaroslava Černého
ZpracovalJana Kořínková, Andrea Jakubcová, Vladislava Říhová
FotografovalTomáš Hladík, Michaela Dvořáková, Vladislava Říhová