Plastika "Medvědi/Spojení"

Číslo záznamu 7068
Název Plastika "Medvědi/Spojení"
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
10/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Vaculíkova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika tvoří stěnu u dětského hřiště na konci ulice Vaculíkovy.
Výška 277cm
Šířka 420cm
Hloubka 40cm
Datace realizace 1969
Typ
  • architektonický objekt
  • dekorativní stěna
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 10.10.2022)
Popis poškození Restauroval v roce 2008 Petr Navrátil. Objevují se povrchové praskliny a nárůst lišejníků.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95–103.

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 298.

Alena Konečná, o sochařském díle Františka Šenka (1914 - 1997), 54. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1998, s. 125 - 128.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d028-sousosi-medvedi-spojeni vyhledáno 18. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
10/2022, KK
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 98.
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 298.
plechový model 30 x 47,5 cm (Alena Konečná, o sochařském díle Františka Šenka (1914 - 1997), 54. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1998, s. 125.)
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová