Reliéf "Květen" pro velkoprodejnu potravin na sídlišti Kladno - Kročehlavy

Číslo záznamu 9254
Název Reliéf "Květen" pro velkoprodejnu potravin na sídlišti Kladno - Kročehlavy
Autor (autoři) díla
Investor Průmstav Kladno
5/2021 AN
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Kladno Kladno Kročehlavy
Ulice čp. / č. o.
Obránců míru 2427/ 115
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Reliéf "Květen" byl realizován v prostoru pergoly novostavby velkoprodejny potravin Květen vystavěné v rámci nového centrálního náměstí stavebního okrsku "0". Jedná se o součást monolitické zdi, která tvoří jakýsi předěl mezi původně nástupním prostorem do objektu distribuce a prostorem pro zásobování.
Datace osazení 1973
Datace jednání v komisi 1965
Datace realizace 1973
Typ
  • reliéf
Materiál
  • další anorganické materiály
    • železobeton
Stav dobrý (ke dni 06.09.2023)
Popis poškození V roce 2021 došlo k dílčí opravě a jednotnému nátěru původně prostého betonu bílou barvou.
Související objekty
Text hesla

Dílo bylo součástí výtvarného návrhu centrálního náměstí stavebního okrsku "0". Hlavní projektant celku Leslav Vlček spolu s hlavním architektem okrsku Milanem Brzákem v rámci výtvarné spolupráce do své koncepce náměstí z roku 1965 zapojili trojici sochařů a výtvarníků: Jaroslava Šebestu (výtvarné řešení dlažby a keramické zdi), Miroslava Vystrčila (vodní prvek - fontána) a Miloslava Chlupáče (reliéf bez bližší specifikace). Stavební program se nakonec vlivem změn a průtahů v dané lokalitě několikrát proměnil. Realizace umělecké výzdoby v první fázi byla nakonec navázána na výstavbu nového objektu distribuce - velkoprodejnu potravin Květen (hlavní architekt František Štráchal, projekt 1967). V rámci spolupráce výtvarníka s architektem bylo pokračováno v uměleckém dotváření tohoto objektu s dvojicí výtvarníků, tedy s Jaroslavem Šebestou a Miroslavem Vystrčilem (návrh na keramickou dělící stěnu, reliéfní betonovou stěnu, dekorativní pásy ze skleněné mozaiky, návrh na vlajkoslávu a návrh písma) s tím, že do fáze realizace v roce 1973 se dostala reliéfní betonová stěna od Jaroslava Šebesty a nápis se znakem Květen od Miroslava Vystrčila. V roce 1975 bylo díky dostavbě stavebního bloku č. 55 (okrskového kulturního střediska později známého jako Klubko 55) již možné dořešit i prostor uvažovaného náměstí stavebního okrsku "0". V rámci této druhé fáze uměleckého dotváření lokality vznikl reliéf Dvojice (ze svařovaného měděného plechu) od Miloslava Chlupáče, který v roce 1976 přímo doprovodil architekturu výše zmíněného okrskového kulturního střediska (stavebního bloku č. 55), přesněji jeho západní průčelí směřující do prostoru náměstí. V roce 1976 bylo dle návrhu Jaroslava Šebesty ještě zrealizováno výtvarné řešení dlažby v prostoru nově dokončeného okrskového náměstí.

Objekt byl realizován vylitím betonu do vyarmované a obedněné konstrukce dělící zdi v roce 1973. Po roce 1989 postupně přečkal bez výrazných změn nové provozovatele a vlastníky objektu (nejprve prodejna Pluto, později supermarket Mana a nyní supermarket Albert).

Prameny

Archiv Odboru výstavby Magistrátu města Kladna. Úvodní zpráva k projektu Velkoprodejny potravin "Květen" v sídlišti Kladno-Kročehlavy, 13. 7. 1967, nestr.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektempřehled prací za rok 1973, Praha 1973, s. 25.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2021 AN
Archivní fotodokumentace
4/2005 AN
dobová pohlednice Orbis Praha, foto J. Dusíková, 1973, soukromá sbírka
ZpracovalTomáš Řepa, Alexandr Němec
FotografovalAlexandr Němec