Reliéf "Dvojice"

Číslo záznamu 149
Název Reliéf "Dvojice"
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Praha
Václav Hradec, Kamenouhelné doly koncern Kladno, Kladno 1981, nestr. 
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Kladno Kladno Kročehlavy
Ulice čp. / č. o.
Obránců míru 2666/ 55
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Reliéf "Dvojice" byl adjustován na západní fasádu novostavby okrskového kulturního střediska - stavební blok č. 55 ve stavebním okrsku "0". Nyní se v objektu nachází mateřská škola a skautská klubovna.
Výška 400cm
Šířka 280cm
Datace osazení 1976
Datace jednání v komisi 1965
Datace realizace 1975
Datace zániku 20002005
Typ
 • reliéf
Materiál
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • měď
    • měděný plech
Stav zaniklé dílo (ke dni 06.09.2023)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Dílo bylo součástí výtvarného návrhu centrálního náměstí stavebního okrsku "0". Hlavní projektant celku Leslav Vlček spolu s hlavním architektem okrsku Milanem Brzákem v rámci výtvarné spolupráce do své koncepce náměstí z roku 1965 zapojili trojici sochařů a výtvarníků: Jaroslava Šebestu (výtvarné řešení dlažby a keramické zdi), Miroslava Vystrčila (vodní prvek - fontána) a Miloslava Chlupáče (reliéf bez bližší specifikace). Stavební program se nakonec vlivem změn a průtahů v dané lokalitě několikrát proměnil. Realizace umělecké výzdoby v první fázi byla nakonec navázána na výstavbu nového objektu distribuce - velkoprodejnu potravin Květen (hlavní architekt František Štráchal, projekt 1967). V rámci spolupráce výtvarníka s architektem bylo pokračováno v uměleckém dotváření tohoto objektu s dvojicí výtvarníků, tedy s Jaroslavem Šebestou a Miroslavem Vystrčilem (návrh na keramickou dělící stěnu, reliéfní betonovou stěnu, dekorativní pásy ze skleněné mozaiky, návrh na vlajkoslávu a návrh písma) s tím, že do fáze realizace v roce 1973 se dostala reliéfní betonová stěna od Jaroslava Šebesty a nápis se znakem Květen od Miroslava Vystrčila. V roce 1975 bylo díky dostavbě stavebního bloku č. 55 (okrskového kulturního střediska později známého jako Klubko 55) již možné dořešit i prostor uvažovaného náměstí stavebního okrsku "0". V rámci této druhé fáze uměleckého dotváření lokality vznikl reliéf Dvojice ze svařovaného měděného plechu od Miloslava Chlupáče, který v roce 1976 přímo doprovodil architekturu výše zmíněného okrskového kulturního střediska (stavebního bloku č. 55), přesněji jeho západní průčelí směřující do prostoru náměstí. V roce 1976 bylo dle návrhu Jaroslava Šebesty ještě zrealizováno výtvarné řešení dlažby v prostoru nově dokončeného okrskového náměstí.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976, Praha 1976, s. 42.

Jan Kapusta, Chlupáč, Praha 2015, s. 207.

Václav Hradec, Kamenouhelné doly koncern Kladno, Kladno 1981, nestr. 

Jan Viktorin, Rekonstrukce prodejny v Kročehlavech. Architekt XXXIX, 1993, č. 18, s. 10.   

Archivní fotodokumentace
Václav Hradec, Kamenouhelné doly koncern Kladno, Kladno 1981, nestr. 
Jan Viktorin, Rekonstrukce prodejny v Kročehlavech. Architekt XXXIX, 1993, č. 18, s. 10.
Filmový záběr ze snímku Smrt mouchy, režísér Karel Kachyňa, na snímku architekt Luboš Knytl, 1976
ZpracovalPavel Holec, Alexandr Němec
Fotografoval